TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA Ali ÇAKMAKCI                                            Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla şirket mallarını gizlemek, saklam…

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Amme alacakları açısından açılan “iptal davaları”nda güdülen amaç; amme alacağını ödemeyen borçlunun malı bulunmadığı ya da borca yetmediği takdirde, amm…

Turizm Sektörünün Thomas Cook UK Plc Unvanlı Şirketten Olan Alacaklarının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir ÖNSÖZ                                Değerli Turizm Yatırımcılarımız, Bildiğimiz üzere dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü olan Thomas Cook UK Plc isimli şirketin ve bu şirketle bağlantılı diğer tüm tüzel kişiliklerin zorunlu tasfiyeye (Compu…

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN  SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)      Ali ÇAKMAKCI                                                    Semra KÖSEER  Yeminli Mal…

“Non Bis İn İdem” Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali

“Non Bis İn İdem” Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali [1] Ali ÇAKMAKCI                      Yeminli Mali Müşavir Özet: Avrupa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (IHAS) ülkemizde 1954 ten itibaren yürürlükte olmasına karşın, Sözleşmenin 7. Ek Protokolü ülkemiz tarafından ben…

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Limited Şirket Ortaklarının Amme Borcuna Karşı Sorumlulukları: 6183 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsi…

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR-

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR- Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Şirket Hisseleri Üzerindeki Takip İmkanları: 6102 sayılı TTK’nın 329. maddesine göre Anonim …

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN  ORTAKLARIN SORUMLULUĞU Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: Başta Limited Şirket (Ltd) ortakları olmak üzere, Anonim Şirket (AŞ) ortaklarının en çok tereddüt ettiği konulardan bir tanesi bu şirk…

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E Mail: cakmakciali@adenymm.com.tr I-Dava Konusu Hukuki İhtilafın İçeriği: Ülkemizde …

Vergi İnceleme Raporu ile KDV İadesi Ve İadede Aranan Diğer Hususlar

Vergi İnceleme Raporu İle KDV İadesi Ve İade Aşamasında Aranan Diğer Belgeler 06.09.2019 Mükelleflerin; i. İadelerini vergi inceleme raporu sonucunda almak istemeleri, ii. İadesini talep ettikleri KDV’nin Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen miktarı aştığı hallerde; (teminat göstermek veya YMM Raporu ibraz etmeleri gerekm…

Teminat Karşılığı KDV İadesi

Teminat Karşılığı KDV İadesi-06.09.2019 Genel Açıklama Mükelleflerin, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan iadelerde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucu iade öngörülmüşse, inceleme yapılmadan aşağıda belirtildiği ş…

Banka Ve Diğer Finansal Kurumlara Borçlu Olanlar İçin Can Simidi “Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları”

Banka Ve Diğer Finansal Kurumlara Borçlu Olanlar İçin Can Simidi “Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları” Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E-mail: info@adenymm.com.tr I-GİRİŞ: 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Y…

7186 Sayılı Kanunun Vergi Hukukuna Getirdiği Yeni Düzenlemeler

7186 Sayılı Kanunun Vergi Hukukuna Getirdiği Yeni Düzenlemeler Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E-Mail: info@adenymm.com.tr             I-GİRİŞ: 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 19 Temmuz 2019 t…

YMM SERMAYE ARTIŞ RAPORU

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SERMAYE ARTIŞ RAPORU  27/1/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 73/d maddesine göre sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, Sermayenin Tamamının Ödendiğine, …

REESKONT FAİZ GİDERİ ÖRTÜLÜ SERMAYE AÇISINDAN ELEŞTİRİ GÖREBİLİR Mİ? GÖRMELİ MİDİR?

REESKONT FAİZ GİDERİ ÖRTÜLÜ SERMAYE AÇISINDAN ELEŞTİRİ GÖREBİLİR Mİ? GÖRMELİ MİDİR? Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I-ÖRTÜLÜ SERMAYE KAVRAMI-HUKUKİ MAHİYETİ: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12’inci maddesinde “örtülü sermayeye” ilişkin bir tanıma yer verilmiş…

SERBEST MESLEK ERBABLARI BİNEK OTOMOBİL ALIMINA İLİŞKİN KDV’LERİ NEDEN İNDİRİM KONUSU YAPAMAZLAR?

SERBEST MESLEK ERBABLARI BİNEK OTOMOBİL ALIMINA İLİŞKİN KDV’LERİ NEDEN İNDİRİM KONUSU YAPAMAZLAR? Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı I-Binek Otomobilde KDV İndirimine İlişkin Yasal Düzenlemeler:                                             …

KOBİ BİRLEŞMELERİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI UYGULAMASI

KOBİ BİRLEŞMELERİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 27 Ocak 2017 Cuma tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka…

BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER

BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I-Giriş: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15 Eylül 2018 tarih ve 30…

Konkordato Sürecinde Alacakların “Şüpheli Alacak Karşılığı” Yoluyla Gider Yazılması Mümkün Hale Getirilmiştir

Konkordato Sürecinde Alacakların “Şüpheli Alacak Karşılığı” Yoluyla Gider Yazılması Mümkün Hale Getirilmiştir Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı I-Giriş: Hazine Ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı-GİB), 14.02.2019 tarihinde 112 seri numaralı Vergi U…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM