İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA KULLANDIRILAN MESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ?

İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA KULLANDIRILAN MESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ?

İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA  KULLANDIRILAN MESKENLER  İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ? Ali ÇAKMAKCI[1] I-GİRİŞ:  İşverenlerin çalışanlarına hizmetleri karşılığında nakit ücret dışında, zaman zaman çeşitli şekillerde menfaatler de sağladıkları bilinen bir…

TRAMPADA KDV MATRAHINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

TRAMPADA KDV MATRAHINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

TRAMPADA KDV MATRAHINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Ali ÇAKMAKCI[1] I-GİRİŞ: Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi (KDV) bir işletmede yaratılan katma değeri esas alan dolaylı bir vergilendirme sistemidir. Temel olarak KDV mal ve hizmet tedavülü üzerinden alınan bir vergi türüdür. KDV’sinin çok ciddi düzeyde bi…

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu…

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E Mail: info@adenymm.com.tr 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından veya Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamla…

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER 2012

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER 2012

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER-2012 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Özet: Orta Vadeli Planlar ekonomide gidilmesi planlanan yolları ve bunun için katlanılması gereken fedakarlıkları göstermesi açısından önemlidir. Devletin makro sorunlara bakışı, içsel ve dışsal ekonomi unsurları tarafından değ…

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE  DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI-2008 Ali ÇAKMAKCI Hesap Uzmanı I-Giriş: Bilindiği üzere amortisman uygulamalarına ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu(VUK)’nda yer almaktadır. …

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar Nelerdir

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar Nelerdir

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar-2012 Bağımsız bir idari otorite konumunda olan EPDK, kanunlarla kendisine tanınan yetkiyi kullanmak sureti çeşitli hukuki nedenlerle sektördeki ajanları çeşitli cezai yaptırımlara tabi tutmaktadır. Danıştay Kanunu uyarınca bağımsız idari otoritelerin kararları…

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU-2013 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Akaryakıt istasyonu sahipleri için sektörde önem arz eden konulardan biri de kilometre tahdididir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akarya…

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun (III). kitabı değerlemeye ilişkin hükümlere yer vermektedir. Söz konusu ki…

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Hesap Uzmanı I-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 74’üncü maddesinin birinci fıkrasında safi iradın bulunması için, GVK’nun 21'inci maddesine göre istisna edilen gayri safi hasılat…

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER-2013 Ali ÇAKMAKCI[1]                                                                          Dr. Başak Çakar DALGIÇ[2] I-GİRİŞ: İşletmeler açısından rekabet olgusu küresel iktisat akımları neticesinde yerel platformlardan uluslararas…

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?

  Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır? Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM (2014) Bilindiği üzere mevcut hukuk düzenimiz farklı kaynaklardan toplanan gelirlerin, bazı istisnalar hariç ol…

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU-2014 1-Kısmi Bölünme Hakkında Yasal Açıklamalar: Genel Açıklamalar: Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsi…

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi I-Giriş: i) Rekabet Kanunu ve Kurul Düzenlemelerinin Hukuki Niteliği İle Yaptı…

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ-2014 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Fire-Artık-Hurda-Standart Dışı Ürün Kavramları: 1-Vergi Hukuku Açısından Değerlendirmeler: Değerleme alanında fire, bir malın üretim ve tüketim aşamalarında kendiliğinden oluş…

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek!

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek! 2015 Köşe Yazısı Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM, Vergi Bölüm Başkanı 9 Mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kab…

MAKALE: ZARAR, ZİYAN, TAZMİNATLARIN GİDER NİTELİĞİ

ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER NİTELİĞİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir 5520 sayılı KVK’nın 11/g maddesine göre “Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının “suçlarından” doğan maddî ve mane…

BİNEK OTOMOBİLDE ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ

BİNEK OTOMOBİLDE ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ

BİNEK OTOMOBİLDE  ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir I-Binek Otomobil KDV İndirimine İlişkin Yasal Altyapı: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun birinci maddesine göre Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçeves…

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden ilgili Tebliğ hükümlerine göre…

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ

       KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden ilgili Tebliğ hükümleri…

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden ilgili Tebliğ hükümlerine göre…

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ

       KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden ilgili Tebliğ hükümleri…

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV (2017) Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi (Email:cakmakciali@taxauditingymm.com) 1-Kurumlar Vergisi Yönünden: …

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi 1-Kurumlar Vergisi Yönünden: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 5/1f maddesine göre bankalara b…

Kurumlar Vergisinden Muaf Bir Kurum Olarak Mevduat Faizinden Kaynaklanan Kesintilerin İadesi Mümkün Müdür?

Kurumlar Vergisinden Muaf Bir Kurum Olarak Mevduat Faizinden Kaynaklanan Kesintilerin İadesi Mümkün Müdür? Cevap: Vergi tevkifatı müessesesini düzenleyen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin l'inci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, d…

BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ

20.12.2019 BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1]’un yayımlanm…

ADEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK-ÖNEMLİ VERGİ YARGISI KARARLARI

T.C DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS NO: 2016/82 KARAR NO: 2016/83 KARAR TARİHİ: 10.02.2016 >İHBARNAME İLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN, DAVA DEVAM EDERKEN MÜSTAKİLEN TEBLİĞ EDİLMESİ Vergi ziyaı cezalı tarhiyatın dayanağı olan ve mükellefe tebliğ edilen inceleme raporunda atıf yapılan vergi…

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA Ali ÇAKMAKCI                                            Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla şirket mallarını gizlemek, saklam…

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Amme alacakları açısından açılan “iptal davaları”nda güdülen amaç; amme alacağını ödemeyen borçlunun malı bulunmadığı ya da borca yetmediği takdirde, amm…

Turizm Sektörünün Thomas Cook UK Plc Unvanlı Şirketten Olan Alacaklarının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir ÖNSÖZ                                Değerli Turizm Yatırımcılarımız, Bildiğimiz üzere dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü olan Thomas Cook UK Plc isimli şirketin ve bu şirketle bağlantılı diğer tüm tüzel kişiliklerin zorunlu tasfiyeye (Compu…

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN  SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)      Ali ÇAKMAKCI                                                    Semra KÖSEER  Yeminli Mal…

“Non Bis İn İdem” Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali

“Non Bis İn İdem” Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali [1] Ali ÇAKMAKCI                      Yeminli Mali Müşavir Özet: Avrupa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (IHAS) ülkemizde 1954 ten itibaren yürürlükte olmasına karşın, Sözleşmenin 7. Ek Protokolü ülkemiz tarafından ben…

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Limited Şirket Ortaklarının Amme Borcuna Karşı Sorumlulukları: 6183 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsi…

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR-

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR-

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR- Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Şirket Hisseleri Üzerindeki Takip İmkanları: 6102 sayılı TTK’nın 329. maddesine göre Anonim …

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN  ORTAKLARIN SORUMLULUĞU Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: Başta Limited Şirket (Ltd) ortakları olmak üzere, Anonim Şirket (AŞ) ortaklarının en çok tereddüt ettiği konulardan bir tanesi bu şirk…

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E Mail: cakmakciali@adenymm.com.tr I-Dava Konusu Hukuki İhtilafın İçeriği: Ülkemizde …

Vergi İnceleme Raporu ile KDV İadesi Ve İadede Aranan Diğer Hususlar

Vergi İnceleme Raporu İle KDV İadesi Ve İade Aşamasında Aranan Diğer Belgeler 06.09.2019 Mükelleflerin; i. İadelerini vergi inceleme raporu sonucunda almak istemeleri, ii. İadesini talep ettikleri KDV’nin Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen miktarı aştığı hallerde; (teminat göstermek veya YMM Raporu ibraz etmeleri gerekm…

Teminat Karşılığı KDV İadesi

Teminat Karşılığı KDV İadesi-06.09.2019 Genel Açıklama Mükelleflerin, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan iadelerde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucu iade öngörülmüşse, inceleme yapılmadan aşağıda belirtildiği ş…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM