MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu…

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E Mail: info@adenymm.com.tr 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından veya Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamla…

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER 2012

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER 2012

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER-2012 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Özet: Orta Vadeli Planlar ekonomide gidilmesi planlanan yolları ve bunun için katlanılması gereken fedakarlıkları göstermesi açısından önemlidir. Devletin makro sorunlara bakışı, içsel ve dışsal ekonomi unsurları tarafından değ…

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE  DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI-2008 Ali ÇAKMAKCI Hesap Uzmanı I-Giriş: Bilindiği üzere amortisman uygulamalarına ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu(VUK)’nda yer almaktadır. …

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar Nelerdir

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar Nelerdir

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar-2012 Bağımsız bir idari otorite konumunda olan EPDK, kanunlarla kendisine tanınan yetkiyi kullanmak sureti çeşitli hukuki nedenlerle sektördeki ajanları çeşitli cezai yaptırımlara tabi tutmaktadır. Danıştay Kanunu uyarınca bağımsız idari otoritelerin kararları…

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU-2013 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Akaryakıt istasyonu sahipleri için sektörde önem arz eden konulardan biri de kilometre tahdididir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akarya…

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun (III). kitabı değerlemeye ilişkin hükümlere yer vermektedir. Söz konusu ki…

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Hesap Uzmanı I-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 74’üncü maddesinin birinci fıkrasında safi iradın bulunması için, GVK’nun 21'inci maddesine göre istisna edilen gayri safi hasılat…

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER-2013 Ali ÇAKMAKCI[1]                                                                          Dr. Başak Çakar DALGIÇ[2] I-GİRİŞ: İşletmeler açısından rekabet olgusu küresel iktisat akımları neticesinde yerel platformlardan uluslararas…

KİTAP ÇALIŞMASI:VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALİ SORUNLARI

KİTAP ÇALIŞMASI:VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALİ SORUNLARI

ÜNİVERSİTELERİN MALİ SORUNLARI (2012) (Telif Hakları Seçkin Yayıncılığa aittir, Atıf Yapılmadan Kullanılması Yasaktır) Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Devlet-Vakıf Üniversitesi Kavramı Hak, Borç ve Yükümlülükleri Kurucu Vakıfla İlişkiler Muafiyet, İstisna ve Mali Kolaylıklar …

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?

  Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır? Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM (2014) Bilindiği üzere mevcut hukuk düzenimiz farklı kaynaklardan toplanan gelirlerin, bazı istisnalar hariç ol…

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDEKİ RANT VERGİSİ NEDİR? GÖLBAŞI’LILARI RANT VERGİSİNDE NELER BEKLEMEKTEDİR?

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDEKİ RANT VERGİSİ NEDİR? GÖLBAŞI’LILARI RANT VERGİSİNDE NELER BEKLEMEKTEDİR?

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDEKİ RANT VERGİSİ NEDİR? GÖLBAŞI’LILARI RANT VERGİSİNDE NELER BEKLEMEKTEDİR? Gölbaşı Gazetesi Mülakat, 2016 E. HESAP UZMANI, YMM, VERGİ BÖLÜM BAŞKANI, BAĞIMSIZ DENETÇİ ALİ ÇAKMAKCI’YA SORDUK: Gölbaşında yetişmiş ve meslek hayatına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı o…

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU-2014 1-Kısmi Bölünme Hakkında Yasal Açıklamalar: Genel Açıklamalar: Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsi…

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi I-Giriş: i) Rekabet Kanunu ve Kurul Düzenlemelerinin Hukuki Niteliği İle Yaptı…

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ-2014 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Fire-Artık-Hurda-Standart Dışı Ürün Kavramları: 1-Vergi Hukuku Açısından Değerlendirmeler: Değerleme alanında fire, bir malın üretim ve tüketim aşamalarında kendiliğind…

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek!

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek!

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek! 2015 Köşe Yazısı Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM, Vergi Bölüm Başkanı 9 Mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kab…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM