Vergi Danışmanlığı, spesifik bir konu hakkında, herhangi bir özel proje bazında veyahut sürekli nitelikte müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizden bir tanesidir.

Danışmanlık hizmetimiz, riskli veya spesifik kabul edilen sorunların çözümünde ve mali tabloların uyumu, kredibiliteye uygun hale getirilmesi, hukuki görüş verilmesi, yurtdışı yatırım fırsatları ve stratejilerinin belirlenmesi, vergi planlamaları da dahil olmak üzere her türlü konularda sizlere yardımcı olabileceği gibi, bazı kararlar almanızda önemli destekler de sağlamaktadır.

Bugün itibariyle pekçok müşterimizle vergi danışmanlığı kapsamında çalışmalarımız bulunmakta olup, genel olarak  Vergi Danışmanlığı hizmet içeriği kısaca aşağıdaki gibidir:

 • Her türlü mali hukuk içerikli konularda görüşler vermek, 
 • Özel projelerde vergi hukuku ve diğer mali hukuk konuları açısından incelemeler yapmak, 
 • Vergi planlaması konusunda destekler sağlamak, 
 • Beyanların denetimi ve kontrolü, gümrük, kambiyo, bankacılık gibi özel alanlarda mali danışmanlık hizmetleri sunmak, 
 • Sürekli vergi danışmanlığı hizmeti sunmak, 
 • Transfer fiyatlandırması ve kdv gibi özel konularda vergi planlaması yapmak ve çözümler geliştirmek, 
 • Uluslar arası vergi mevzuatı ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları konularında müşterileri bilgilendirmek, 
 • Bölünme, birleşme devir, hisse alma veya satma gibi işlerde yol haritaları belirlemek,
 • Her türlü muafiyet ve istisna konularını dikkate almak,
 • Grup şirketlerinin konsolide vergi ödemeleri veya vergi ödeme potansiyellerini dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler sunmak,
 • Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,
 • Beyanların hazırlanması ve Yeni hukuki gelişmeler konusunda müşterileri bilgilendirmek vb hizmetler "Vergi Danışmanlığı" adı altında temel görevlerimiz arasındadır. 

Vergi Danışmanlığı hizmeti neticesinde gelecek konusunda tereddütlerinizin ortadan kalkacağı ve faaliyetlerine ilişkin yol haritalarınızın belirleneceği; faaliyetlerinize ilişkin risklerin tanımlanacağı ve bu risklerin değerlendirileceği; kanundan doğan uygulama imkanları ve siz değerli müşterilerimizi bekleyen risk ve fırsatların neler olduğu konusunda sonuçları değerlendiriyor olacağız.

Mali Hukuk Konularına İlişkin Danışmanlıklar
Şirketimiz tarafından daha önce verilmiş görüşlerin ve makalelerimizde belirttiğimiz hususlardan birçoğunun Danıştay ve Vergi Mahkemesi kararlarında aynen yer aldığı ve tespitlerimiz ile değerlendirmelerimizin ne kadar tutarlı olduğunu göstermesi açısından önemli görmekteyiz.

Bu aşamada sunduğumuz müteala-görüşlerimiz hukuk açısından kararlarınızda önemli bir rol oynayabilecektir.

English-Tax Consultancy is one of the services we offer to our customers on a specific subject, on a special project basis, or on a permanent basis.
 

Our consultancy service can assist you in solving risky or specific problems and in all kinds of matters, including the harmonization of financial statements, making them suitable for credibility, giving legal opinions, determining foreign investment opportunities and strategies, and tax planning, as well as important support in making some decisions. also provides.
 

As of today, we are working with many of our customers within the scope of tax consultancy. In general, the content of Tax Consultancy service is as follows:
 

To give opinions on all kinds of financial law matters,
To make investigations in terms of tax law and other financial law issues in special projects,
Providing support for tax planning,
Providing financial consultancy services in special areas such as audit and control of declarations, customs, foreign exchange, banking,
To provide continuous tax consultancy service,
To make tax planning and develop solutions on special issues such as transfer pricing and VAT,
To inform customers about international tax legislation and double taxation agreements,
To determine roadmaps in business such as division, merger, transfer, share purchase or sale,
To consider all kinds of exemptions and exceptions,
Presenting short, medium and long-term strategies, taking into account the consolidated tax payments or tax payment potentials of the group companies,
License, royalty, technical service, expense sharing, dealership etc. analysis and evaluation of contracts, share transfer agreements and international agreements in terms of tax liabilities,
Preparation of declarations and services such as informing customers about new legal developments are among our basic duties under the name of "Tax Consultancy".

 

As a result of the Tax Consultancy service, your hesitations about the future will be eliminated and your roadmaps for their activities will be determined; the risks related to your activities will be identified and these risks will be evaluated; We will be evaluating the results of the application possibilities arising from the law and the risks and opportunities awaiting our valued customers.

Consultancy on Financial Law Issues
We consider it important that many of the previous opinions given by our company and the issues we have stated in our articles are included in the decisions of the Council of State and the Tax Court, and that it shows how consistent our determinations and evaluations are.

Our opinions at this stage may play an important role in your decisions in terms of law.

Mali Hukuk Konularına İlişkin Danışmanlıklar

Şirketimiz tarafından daha önce verilmiş görüşlerin ve makalelerimizde belirttiğimiz hususlardan birçoğunun Danıştay ve Vergi Mahkemesi kararlarında aynen yer aldığı ve tespitlerimiz ile değerlendirmelerimizin ne kadar tutarlı olduğunu göstermesi açısından önemli görmekteyiz.

Bu aşamada sunduğumuz müteala-görüşlerimiz hukuk açısından kararlarınızda önemli bir rol oynayabilecektir.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM