2019/92:Dijital Hizmet Vergisi Kanunu (7194 Sayılı Kanun)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/92                               Konu: Dijital Hizmet Vergisi Kanunu (7194 Sayılı Kanun) Mevzuat: Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı…

2019/94:Değerli Konut Vergisi (7194 Sayılı Kanun)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/94                               Konu: Değerli Konut Vergisi (7194 Sayılı Kanun) Mevzuat: 7194 Sayılı Kanun Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kan…

GİB ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLERİ BROŞÜRÜ

                                      ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER -16.07.2019 Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Temmuz 2019 Yayın No : 318 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Bu Broşürde; kamu alacağının tahsili için borçlu adına düzenlenen ödeme emrinde yer alması gereken hususlar, yapılan tebligat sonrasında …

2019/88:Sermaye Hareketleri Genelgesine Göre Yabancı Ortakların Döviz Olarak Getirdikleri Nakit Kaynaklar 3 Ay İçinde Sermayeye Dönmezse Kredi Olarak İşlem Görecektir.

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/88                               Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesine Göre Yabancı Ortakların Döviz Olarak Getirdikleri Nakit Kaynaklar 3 Ay İçinde Sermayeye Dönmezse Kredi Olarak İşlem Görecektir. Mevzuat: Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

DEĞERSİZ ALACAK NEDİR VE KDV İNDİRİM İMKANI NASIL SAĞLANIR?

Giriş: Değersiz alacağın tanımı ve nasıl gider yazılacağı ile KDV tutarının indirim imkanı olup olmayacağı gibi sorunlar mükelleflerimiz açısından oldukça önemlidir.  Bu kapsamda, kısaca özet olarak değersiz alacağı tanımlayıp, en azından KDV kaybının nasıl telafi edileceğine dair kısa açıklamalar yapacağız. …

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER (2019)  Sayı: 2019/87                               Konu: Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Mevzuat: 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunu Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.…

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle Belge Düzenlenmesine İlişkin Özel Durumlar (509 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/84                               Konu: Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle Belge Düzenlenmesine İlişkin Özel Durumlar (509 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği) Mevzuat: 213 sayılı VUK Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com…

İş Yeri Ve Kanuni Merkezin Başka Vergi Dairesinin Görev Alalına Taşınması Artık İşi Bırakma Sayılmayacak ve Faturalar/Belgeler Kullanılmaya Devam Edecektir. (510 VUK Genel Tebliği)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/82                               Konu: İş Yeri Ve Kanuni Merkezin Başka Vergi Dairesinin Görev Alalına Taşınması Artık İşi Bırakma Sayılmayacak ve Faturalar/Belgeler Kullanılmaya Devam Edecektir. (510 VUK Genel Tebliği) Mevzuat: 213 sayılı VUK Web: www.adenymm.com.tr …

E-Deftere Tabi Olanlar Ve E Defter Oluşturulması İle Beratların Alınmasına İlişkin 3 Sıra No’lu E Defter Tebliği Yayımlanmıştır.

                SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/81                               Konu: E-Deftere Tabi Olanlar Ve E Defter Oluşturulması İle Beratların Alınmasına İlişkin 3 Sıra No’lu E Defter Tebliği Yayımlanmıştır. Mevzuat: 213 Sayılı VUK Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.c…

Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Beyan Ve Ödeme Süreleri 7 Gün Uzatılmıştır (118 VUK Sirküler)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/80       Konu: Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Beyan Ve Ödeme Süreleri 7 Gün Uzatılmıştır (118 VUK Sirküler) Mevzuat: 213 Sayılı VUK, 17. Madde Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, c…

KDVK Tam İstisna İşlemleri İle İTUS Ve HİS Sertifikaları İptali Düzenlemesi (27 Seri No’lu KDV Genel Tebliği)

                SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/79                               Konu: KDVK Tam İstisna İşlemleri İle İTUS Ve HİS Sertifikaları İptali Düzenlemesi (27 Seri No’lu KDV Genel Tebliği) Mevzuat: KDVK Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.co…

Gecikme Zammı %2,5 dan %2 Ye indirilmiştir. (1592 sayılı CBK)

SİRKÜLER (2019),  Sayı: 2019/76                               Konu: Gecikme Zammı %2,5 dan %2 Ye indirilmiştir. (1592 sayılı CBK) Mevzuat: 6183 Sayılı AATUHK Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 02.10.2019 tarihli ve 30906…

Proje Bazlı Yatırımlar İçin Öncelikli Ürün Listesi

SİRKÜLER (2019),  Sayı: 2019/73                               Konu: Proje Bazlı Yatırımlar İçin Öncelikli Ürün Listesi Mevzuat: Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu K…

Emlak Vergisine Esas Bina Normal Metrekare Maliyetleri Belirlenmiştir.

SİRKÜLER (2019)  Sayı: 2019/69                               Konu: Emlak Vergisine Esas Bina Normal Metrekare Maliyetleri Belirlenmiştir. Mevzuat: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 75 seri no’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm…

100 Milyon TL Ve Üstü Kredi Borcu Olanların Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporları-Kurumsal Yönetim Raporunu Ve Analiz Raporunu Sunmaları Gerekmektedir.

SİRKÜLER (2019)  Sayı: 2019/65                               Konu: 100 Milyon TL Ve Üstü Kredi Borcu Olanların Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporları-Kurumsal Yönetim Raporunu Ve Analiz Raporunu Sunmaları Gerekmektedir. Mevzuat: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği We…

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemleri (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu Gerekmektedir.

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/63                               Konu: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemleri (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu Gerekmektedir. Mevzuat: 6698 Sayılı Kanun Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 6698 sa…

Defter Ve Belgelerin Mahkemeye İbrazının Sonuçları (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E:2013/3, K: 2019/1)

SİRKÜLER (2019)  Sayı: 2019/61                               Konu: Defter Ve Belgelerin Mahkemeye İbrazının Sonuçları (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E:2013/3, K: 2019/1) Mevzuat: 2577 Sayılı Kanun, 213 Sayılı VUK, 3065 Sayılı KDVK Web: www.adenymm.com.tr Ema…

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır

  SİRKÜLER (2019)  Sayı: 2019/60                               Konu: 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır Mevzuat: Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: …

Turizm Ajansının Kurulmasıyla Turizm işletmelerine Turizm Payı Ödenmesi Zorunluluğu Getirilmiştir (7183 Sayılı Kanun)

SİRKÜLER (2019)  Sayı: 2019/59                               Konu: Turizm Ajansının Kurulmasıyla Turizm işletmelerine Turizm Payı Ödenmesi Zorunluluğu Getirilmiştir (7183 Sayılı Kanun) Mevzuat: 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Web: www.adenymm.com.tr E…

2019 Yılı Mali Tatil Düzenlemesi

                                                                              SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/57                               Konu: 2019 Yılı Mali Tatil Düzenlemesi Mevzuat: Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

Limited Şirketlerde Amme Borcundan Dolayı Şirket Ortağını Kanuni Takibe Almak İçin Önce Kanuni Temsilci(ler) Nezdinde Takibat Gerekmemektedir. (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/50                               Konu: Limited Şirketlerde Amme Borcundan Dolayı Şirket Ortağını Kanuni Takibe Almak İçin Önce Kanuni Temsilci(ler) Nezdinde Takibat Gerekmemektedir. (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı) Mevzuat: AATHUK Web: www.adenymm.com.tr …

İthalatçı Bilgi Formlarının Gönderilmesi Hk

                                   SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/49                               Konu: İthalatçı Bilgi Formlarının Gönderilmesi Hk Mevzuat: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

Sirküler 2019

Sayı: 2019/37 Konu: Yurtdışına Şube Açan, Şirket Kuran Ve Ortak Olanlar İle Bunları Tasiye/Devir Edenlerin Bildirim Yükümlülüğü Hk  Mevzuat:  Email: cakmakciali@adenymm.com.tr; info@adenymm.com.tr Özet: Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Bildirimi, 25 Ocak 2019  11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan…

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/44                               Konu: İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır. Mevzuat: Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm…

Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/40                               Konu: Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir. Mevzuat: GVK Geçici 67. Madde Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info…

Gümrüksüz Satış Mağazalarında Antrepo İhlalleri Durumunda ÖTV Matrahının Nasıl Hesaplanacağına Dair Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı

                                    SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/39                               Konu: Gümrüksüz Satış Mağazalarında Antrepo İhlalleri Durumunda ÖTV Matrahının Nasıl Hesaplanacağına Dair Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı Mevzuat: ÖTVK Web: www.aden…

İthalatçı Bilgi Formlarının Gönderilmesi Hk

                                   SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/49                               Konu: İthalatçı Bilgi Formlarının Gönderilmesi Hk Mevzuat: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

Sirküler 2019

Sayı: 2019/37 Konu: Yurtdışına Şube Açan, Şirket Kuran Ve Ortak Olanlar İle Bunları Tasiye/Devir Edenlerin Bildirim Yükümlülüğü Hk  Mevzuat:  Email: cakmakciali@adenymm.com.tr; info@adenymm.com.tr Özet: Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Bildirimi, 25 Ocak 2019  11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM