2022/28: Üretim ve İhracatçı Kurumlara 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına İlişkin 20 Seri Nolu KVK GT Yayımlanmıştır.   

2022/28: Üretim ve İhracatçı Kurumlara 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına İlişkin 20 Seri Nolu KVK GT Yayımlanmıştır.   

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/28: Üretim ve İhracatçı Kurumlara 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına İlişkin 20 Seri Nolu KVK GT Yayımlanmıştır.                  Mevzuat: KVK                                           Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

2022/27: Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin 537 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği   

2022/27: Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin 537 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği   

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/27: Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin 537 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği                                           Mevzuat: VUK                                           Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Söz konusu T…

2022/26: Gelir Vergisi Mükellefleri İle Sermaye Şirketleri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vergi Levhalarını Almak Zorundadırlar.  

2022/26: Gelir Vergisi Mükellefleri İle Sermaye Şirketleri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vergi Levhalarını Almak Zorundadırlar.  

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/26: Gelir Vergisi Mükellefleri İle Sermaye Şirketleri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vergi Levhalarını Almak Zorundadırlar.            Mevzuat: VUK, 408 VUK GT.                     Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 213 sayılı …

2022/25: 41 Seri Nolu KDV Uygulama Genel Tebliği

2022/25: 41 Seri Nolu KDV Uygulama Genel Tebliği

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/25: 41 Seri Nolu KDV Uygulama Genel Tebliği          Mevzuat: KDVK                                         Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (…

2022/24: 7394 Sayılı Kanun Hk

2022/24: 7394 Sayılı Kanun Hk

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/24: 7394 Sayılı Kanun Hk               Mevzuat:                                                   Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 15/04/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayı…

2022/23: Menkul Mal Satışlarında Ödeme Ve Tahsilatın Dövizli Yapılmamasına İlişkin Bakanlık Duyurusu     

2022/23: Menkul Mal Satışlarında Ödeme Ve Tahsilatın Dövizli Yapılmamasına İlişkin Bakanlık Duyurusu     

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/23: Menkul Mal Satışlarında Ödeme Ve Tahsilatın Dövizli Yapılmamasına İlişkin Bakanlık Duyurusu                  Mevzuat:                                                   Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Menkul …

2022/22: İhracat Gelirinin TCMB sına Satış Zorunluluğu %25 Ten %40’a Çıkartılmıştır.  

2022/22: İhracat Gelirinin TCMB sına Satış Zorunluluğu %25 Ten %40’a Çıkartılmıştır.  

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/22: İhracat Gelirinin TCMB sına Satış Zorunluluğu %25 Ten %40’a Çıkartılmıştır.                                Mevzuat: İhracat Genelgesi                     Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Hatırlanacağı ü…

2022/21: Türkiye Yerleşiklerinin Menkul Mal Satışlarında Ödeme Yükümlülüklerinin (Taşıtlar Hariç) TL İle Yapılmasına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.  

2022/21: Türkiye Yerleşiklerinin Menkul Mal Satışlarında Ödeme Yükümlülüklerinin (Taşıtlar Hariç) TL İle Yapılmasına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.  

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/21: Türkiye Yerleşiklerinin Menkul Mal Satışlarında Ödeme Yükümlülüklerinin (Taşıtlar Hariç) TL İle Yapılmasına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.   Mevzuat: 32 Sayılı Karar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-…

2022/20: TL Ye Dönüşüm Kapsamına 31/12/2021 İle 31/3/2022 Tarihleri Arasındaki Dövizler De Dahil Edilmiştir.  

2022/20: TL Ye Dönüşüm Kapsamına 31/12/2021 İle 31/3/2022 Tarihleri Arasındaki Dövizler De Dahil Edilmiştir.  

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/20: TL Ye Dönüşüm Kapsamına 31/12/2021 İle 31/3/2022 Tarihleri Arasındaki Dövizler De Dahil Edilmiştir.   Mevzuat:                                                   Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 8/4/…

2022/19: Faiz, Kar Payı, Yatırım Fon Kazançlarına Düşük Stopaj Oranı Uygulaması 30.06.2022 Tarihine Uzatılmıştır.

2022/19: Faiz, Kar Payı, Yatırım Fon Kazançlarına Düşük Stopaj Oranı Uygulaması 30.06.2022 Tarihine Uzatılmıştır.

SİRKÜLER (2022) Sayı/Konu: 2022/19: Faiz, Kar Payı, Yatırım Fon Kazançlarına Düşük Stopaj Oranı Uygulaması 30.06.2022 Tarihine Uzatılmıştır.            Mevzuat:                                                   Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Öze…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM