2021/57: TL Mevduat Ve Kar Paylarında Düşük Oranda Tevkifat Uygulaması 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  

2021/57: TL Mevduat Ve Kar Paylarında Düşük Oranda Tevkifat Uygulaması 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/57: TL Mevduat Ve Kar Paylarında Düşük Oranda Tevkifat Uygulaması 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.             Mevzuat: GVK                                           Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 30/9/2…

2021/56: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadelere İlişkin Önemli Değişiklikler Yapılmış, YMM Tam Tasdik Raporu İade Tutarı 500.000-TL Olmuştur.                   

2021/56: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadelere İlişkin Önemli Değişiklikler Yapılmış, YMM Tam Tasdik Raporu İade Tutarı 500.000-TL Olmuştur.                   

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/56: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadelere İlişkin Önemli Değişiklikler Yapılmış, YMM Tam Tasdik Raporu İade Tutarı 500.000-TL Olmuştur.                                      Mevzuat: 193 Sayılı GVK, 5520 Sayılı KVK.        Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenym…

2021/55: Danıştay, Maliye Tarafından Fazla  Ve Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin Hangi Faiz İle Mükelleflere İade Edileceğine Dair BİM Aykırı Kararları Hakkında Karar Vermiştir.  

2021/55: Danıştay, Maliye Tarafından Fazla  Ve Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin Hangi Faiz İle Mükelleflere İade Edileceğine Dair BİM Aykırı Kararları Hakkında Karar Vermiştir.  

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/55: Danıştay, Maliye Tarafından Fazla  Ve Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin Hangi Faiz İle Mükelleflere İade Edileceğine Dair BİM Aykırı Kararları Hakkında Karar Vermiştir.              Mevzuat: VUK                                           Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.…

2021/54: Danıştay 4. Dairesi Tevkifattan Doğan KDV İade Alacaklarında İade İçin Aranan Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Verginin “Ödenme Şartını” Getiren Tebliğin Yürütmesini Durdurmuştur.  

2021/54: Danıştay 4. Dairesi Tevkifattan Doğan KDV İade Alacaklarında İade İçin Aranan Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Verginin “Ödenme Şartını” Getiren Tebliğin Yürütmesini Durdurmuştur.  

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/54: Danıştay 4. Dairesi Tevkifattan Doğan KDV İade Alacaklarında İade İçin Aranan Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Verginin “Ödenme Şartını” Getiren Tebliğin Yürütmesini Durdurmuştur.             Mevzuat: KDVK, 35 Seri Nolu KDV Genel Tebliği         Web: www.adenymm.com.tr E…

2021/53: Akaryakıt ve LPG Piyasasındaki Teslimlere Anında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Getirilmiş, Bu Piyasadaki ve Özel Etiket Ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal Veya İthal Eden Mükelleflere Teminat Verme Zorunluğu Getirilmiştir.    

2021/53: Akaryakıt ve LPG Piyasasındaki Teslimlere Anında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Getirilmiş, Bu Piyasadaki ve Özel Etiket Ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal Veya İthal Eden Mükelleflere Teminat Verme Zorunluğu Getirilmiştir.    

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/53: Akaryakıt ve LPG Piyasasındaki Teslimlere Anında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Getirilmiş, Bu Piyasadaki ve Özel Etiket Ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal Veya İthal Eden Mükelleflere Teminat Verme Zorunluğu Getirilmiştir.                Mevzuat: 213 S…

2021/52: 2 Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılım Belgelerinden Yapılan Kesinti Oranı %0 Olmuştur.

2021/52: 2 Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılım Belgelerinden Yapılan Kesinti Oranı %0 Olmuştur.

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/52: 2 Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılım Belgelerinden Yapılan Kesinti Oranı %0 Olmuştur.              Mevzuat: GVK                                           Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

2021/50: 7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmış, Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde De Ödeme Süreleri Değiştirilmiştir.    

2021/50: 7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmış, Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde De Ödeme Süreleri Değiştirilmiştir.    

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/50: 7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmış, Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde De Ödeme Süreleri Değiştirilmiştir.                   Mevzuat: VUK                                           Web: www.adenymm.com.tr …

Bilgi Notu: İkale-Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmelerinde Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi

Bilgi Notu: İkale-Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmelerinde Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazm…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM