2021/44: 31.08.2021 Tarihine (Bu Tarih Dahil) Kadar Gerçek Faydalanıcı Bildirimlerinin Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

2021/44: 31.08.2021 Tarihine (Bu Tarih Dahil) Kadar Gerçek Faydalanıcı Bildirimlerinin Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/44: 31.08.2021 Tarihine (Bu Tarih Dahil) Kadar Gerçek Faydalanıcı Bildirimlerinin Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.            Mevzuat: VUK, ÇVÖA, Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması       Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.t…

2021/43: 2021 Yılı Mali Tatili (1 Temmuz 2021-20 Temmuz 2021)

2021/43: 2021 Yılı Mali Tatili (1 Temmuz 2021-20 Temmuz 2021)

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/43: 2021 Yılı Mali Tatili (1 Temmuz 2021-20 Temmuz 2021) Mevzuat:                Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 5604 sayılı Kanun uyarınca, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygula…

2021/42: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunda İdareye Başvuru Ve Cevap Süreleri Kısaltılmıştır.  

2021/42: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunda İdareye Başvuru Ve Cevap Süreleri Kısaltılmıştır.  

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/42: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunda İdareye Başvuru Ve Cevap Süreleri Kısaltılmıştır.           Mevzuat: 2577 Sayılı Kanun                     Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Ceza Muhakemesi…

BİLGİ NOTU: İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ

BİLGİ NOTU: İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ

İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 163. maddesi 4108 Sayılı Kanunla "İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır." şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin değişmeden önceki hükmü uyarınca, mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından…

2021/39: Finansman Gider Kısıtlaması, Tam Mükellef Kurumların Hisse Geri Alımları, Kurumlar Vergisi Oranının Artması (2021, 2022), İlk Borsaya Açılan Şirketlerde %2 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması         

2021/39: Finansman Gider Kısıtlaması, Tam Mükellef Kurumların Hisse Geri Alımları, Kurumlar Vergisi Oranının Artması (2021, 2022), İlk Borsaya Açılan Şirketlerde %2 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması         

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/39: Finansman Gider Kısıtlaması, Tam Mükellef Kurumların Hisse Geri Alımları, Kurumlar Vergisi Oranının Artması (2021, 2022), İlk Borsaya Açılan Şirketlerde %2 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması                Mevzuat: 18 Seri Nolu KVK GT, 5520 Sayılı KVK Web: www.adenymm.com.tr …