2021/30: 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.

2021/30: 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/30: 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. Mevzuat: VUK, TTK                        Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunla…

2021/29: SGK Borçlarının KDV İadesinden Mahsup Yoluyla Ödenmesinde Mahsubun 31.05.2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yapılmasına İmkan Tanınmıştır.      

2021/29: SGK Borçlarının KDV İadesinden Mahsup Yoluyla Ödenmesinde Mahsubun 31.05.2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yapılmasına İmkan Tanınmıştır.      

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/29: SGK Borçlarının KDV İadesinden Mahsup Yoluyla Ödenmesinde Mahsubun 31.05.2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yapılmasına İmkan Tanınmıştır.                                Mevzuat: 5510 Sayılı Kanun, KDVK          Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakcial…

2021/28: e-Arşiv Fatura, e-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır     

2021/28: e-Arşiv Fatura, e-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır     

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/28: e-Arşiv Fatura, e-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır                              Mevzuat: VUK                                           Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı U…

2021/26: Evde Üretilen Ürünlerin İnternet Vb Ortamda Satışı Ve Mikro İhracat Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (314 GVK Genel Tebliği)           

2021/26: Evde Üretilen Ürünlerin İnternet Vb Ortamda Satışı Ve Mikro İhracat Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (314 GVK Genel Tebliği)           

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/26: Evde Üretilen Ürünlerin İnternet Vb Ortamda Satışı Ve Mikro İhracat Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (314 GVK Genel Tebliği)            Mevzuat: GVK                                           Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakc…

TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMASINDA İÇ YÖNERGE TASLAĞI

TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMASINDA İÇ YÖNERGE TASLAĞI

…………….Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; ……………………Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalış…

2021/25: Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi 30.06.2021 (Bu Tarih Dahil) Tarihine Kadar Uzatılmıştır.    

2021/25: Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi 30.06.2021 (Bu Tarih Dahil) Tarihine Kadar Uzatılmıştır.    

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/25: Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi 30.06.2021 (Bu Tarih Dahil) Tarihine Kadar Uzatılmıştır.             Mevzuat: KDVK                                        Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 30/4/2021 tarih ve 31470 sa…

2021/24: Sözleşme Fesih Yasağı ile İşçiyi Ücretsiz İzine Ayırma Yasağı 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  (3930 Sayılı CBK)        

2021/24: Sözleşme Fesih Yasağı ile İşçiyi Ücretsiz İzine Ayırma Yasağı 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  (3930 Sayılı CBK)        

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/24: Sözleşme Fesih Yasağı ile İşçiyi Ücretsiz İzine Ayırma Yasağı 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  (3930 Sayılı CBK)          Mevzuat:                                                   Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

2021/22: Beyan Ve Bildirimlerin Süresi Uzatılmıştır.

2021/22: Beyan Ve Bildirimlerin Süresi Uzatılmıştır.

SİRKÜLER (2021) Sayı/Konu: 2021/22: Beyan Ve Bildirimlerin Süresi Uzatılmıştır.          Mevzuat: 213 Sayılı VUK                          Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: 22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; …