Ali ÇAKMAKCI, YMM İSTANBUL Ali ÇAKMAKCI, YMM İSTANBUL Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı-Managing Partner Aslen Konya lı olan ÇAKMAKCI, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu (İngilizce) bitirdi ve...

Ali ÇAKMAKCI, YMM İSTANBUL

Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı-Managing Partner

 • Yeminli Mali Müşavir, Yönetici Ortak, Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi

 • ADEN YMM Partner-Kurucu Ortak (ADEN YMM-Founding Partner-www.adenymm.com.tr),

 • Period Bağımsız Denetim AŞ-Kurucu Ortak, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

·    Yeminli Mali Müşavir (Sworn In CPA) (İstanbul YMMO, Sicil No: 2689, Ruhsat No:34105464)

·       Bağımsız Denetçi (Independent Auditor),

·        Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax),

·        Genel Müdür Yardımcısı (Vice President),

·        Mali İşler Koordinatörü (CFO-Genel Müdür Yardımcısı),

·        Hesap Uzmanı (F. Tax Inspector)

Aslen Konya’lı olan ÇAKMAKCI, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu (İngilizce) bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmış ve büyük hacimdeki  inşaat, turizm, çelik konstrüksiyon, konfeksiyon, ticaret, altın ticareti (mücevherat), hizmet sektörü, telekomünikasyon, sigorta, kağıt üretimi, elektrik, gayrimenkul alım satımı vb alanlarda üst düzey vergi incelemeleri, suç geliri-karapara soruşturmaları ve bilimsel konularda çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında bir Kurumun Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.

2012 yılında ise akaryakıt dağıtım ve bayilik, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bir Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde 2 yıl Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax) olarak görev yaptıktan sonra ADEN Yeminli Mali Müşavirlik ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda Period Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nde  Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak  görev almaktadır.

Bulgaristan, BAE-Dubai, Rusya, Hollanda, Fransa gibi pek çok ülke mevzuatlarında önemli bilgi ve deneyimleri bulunan ÇAKMAKCI, şirketlerimizin uluslararası başarılarına önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. 

Halen, havalimanı inşaatları, mobilya, duvar kağıdı, imalat sektörü, akaryakıt dağıtım ve bayileri, banyo ve mutfak sektörü, demir-alüminyum, uluslararası taşımacılık, ayakkabı, konaklama sektörü, beton, pazarlama, ulaşım, yıllara sari inşaat, özel ve kat karşılığı inşaat gibi 80 den fazla şirkete doğrudan ve dolaylı şekilde danışmanlık, denetim, tam tasdik ve KDV iadesi hizmeti sunmaktadır. Şirketlerimiz arasında özellikle Arap sermaye olmak üzere yabancı menşeli yatırımcılar da bulunmaktadır. 

Yabancı dili İngilizce olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. KPDS, IELTS gibi sertifikalara sahip olmakla beraber 2 yıl Wall Strett English Enstitü’de yabancı dil eğitimi almıştır. Evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir-YMM (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Auditor) Sertifikalarına sahiptir.

YMM Ali ÇAKMAKCI,

Türk Amerikan İş Adamlar Derneği Üyesi (TABA - AmCham),

Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Kongre Üyesi,

Türkiye Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Üyesi,

İstanbul YMM Odası Üyesi,

Konyalılar Derneği Denetim Kurulu Üyesi ve,

Konyalı Sanayici Ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) ile diğer bazı derneklerin üyesidir.

Ekonomi, özelleştirme, IFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 350 adet makale ve sirkülerleri ile mali konularda çeşitli sunum/seminer çalışmaları bulunmaktadır. Vergi yargısı alanında önemli çalışmaları mevcuttur.

 “Güncel Vergisel Düzenlemeler”, “Son Dönemde Alınan Önemli Vergi Yargısı Kararları”, “Katma Değer Vergisi (KDV) İadesi Uygulamaları”, “Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri Götürdükleri”, “Yatırım Teşvik Uygulamaları”, “Dönem Sonu İşlemleri” gibi pek çok alanda SMMM Odalarında ve diğer seminer ortamlarında seminer sunumları yapmaktadır.

"Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi” (HUK Yayımlanmamış Tez) konusunda tez çalışması; “Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları “ (Seçkin Kitabevi 2012), “Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” (Seçkin Kitabevi 2013), “Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları (Legal Yayıncılık 2016) üzerine yazılmış kitapları bulunmaktadır.

ÇAKMAKCI, 2019 yılında ise “Sahte Belge Ve Vergi Kaçakçılık Suçları” (Seçkin Kitabevi 2019)  konu başlıklı kavramsal hususların ve yargı kararların ele alındığı kitap çalışması ile mesleki çalışmalarda bulunmuştur. 

Çok sayıda belli hacimdeki şirketlere ve gerçek kişilere denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık çalışmaları arasında özetle aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır;

·         Vergi Danışmanlığı Ve Denetimi,

·         KDV ve ÖTV İadesi,

·         Vergi Planlaması,

·         Uluslararası Vergi Planlaması,

·         Vergi (Diğer Mali Hukuk) Danışmanlığı,

·         Vergi İnceleme Danışmanlığı,

·   Bölünme, Birleşme, Tür Değiştirme, Devir Gibi Şirket Yeniden Yapılandırma Ve Yeni Ortaklık Yapıları Oluşturmak,

·         Şirket Değerlemesi,

·         UFRS/Bağımsız Denetim,

·         Transfer Fiyatlandırması,

·         Fiscal Due Diligence,

·         Hisse Satın Alma Anlaşmaları,

·         İç Denetim,

·         Özel Denetim,

·         Teşvik Belgesi Alınması.

Eren TERZİ, YMM ANKARA Eren TERZİ, YMM ANKARA Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı Meslek yaşamına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayıp, kamuda görev yaptığı süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir’de...
Eren TERZİ, YMM ANKARA

Eren TERZİ, YMM ANKARA

Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı

 • Partner
 • Yeminli Mali Müşavir-Ankara
 • Bağımsız Denetçi
 • E. Hesap Uzmanı

Meslek yaşamına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayıp, kamuda görev yaptığı süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir’de daimi olarak çalışma imkânı bulmuş, Türkiye’nin birçok ilinde de geçici görevlendirmeler (turne) dolayısıyla vergi incelemeleri yapmıştır.

Eren Terzi, Ankara ofisimizde görev yapmakla beraber, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz gibi pek çok bölgede tam tasdik ve KDV iade denetimleri yapmaktadır. Keza, Periyod Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin kurucu ortaklarındadır. 

Kamu görevinden istifa ederek, 2010 yılı başından itibaren aktif olarak özel sektörde vergi danışmanlığı ve denetçilik yapmakta olan Eren TERZİ, TÜRMOB tarafından düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında başarı göstererek bu unvana hak kazanmıştır. Bu kapsamda; gerek kamuda, gerekse özel sektörde büyük ölçekli firmalar nezdinde vergi incelemeleri ve danışmanlık yapmaktadır. 

Özellikle; vergi davaları ve incelemeleri, şirket birleşme - devralma-bölünme-tür değişimi, ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı, uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında çok sayıda danışmanlık süreci yönetmiştir.

 • “Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim”, 
 • “Sermaye Piyasaları İleri Düzey Faaliyetleri”, 
 • “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı”, 
 • “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı” lisanslarına sahip olup, 

“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Hukuki Yapısı, Vergisel Boyutu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Hesap Uzmanlığı tez çalışması bulunmakta olup İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

İsmail CANSEVER, YMM-ADANA İsmail CANSEVER, YMM-ADANA Yeminli Mali Müşavir-E. Vergi Müfettişi Eski Vergi Müfettişi olan İsmail CANSEVER, 1982 yılında Kadirli’de doğmuştur. 2003 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2018 yılları arasında Hazine Ve Maliye Bakanlığı çatısı altında vergi incelemesi, teftiş ve soruşturmalar yapmıştır.
İsmail CANSEVER, YMM-ADANA

İsmail CANSEVER, YMM-ADANA

Yeminli Mali Müşavir-E. Vergi Müfettişi

Eski Vergi Müfettişi olan İsmail CANSEVER, 1982 yılında Kadirli’de doğmuştur. 2003 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2018 yılları arasında Hazine Ve Maliye Bakanlığı çatısı altında vergi incelemesi, teftiş ve soruşturmalar yapmıştır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığından istifa etmek suretiyle 15.01.2019 tarihinden itibaren ADEN Yeminli Mali Müşavirlik çatısı altında görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.

Adana ofisimizde şu an için yardımcı personellerimizle beraber 3 personel ile hizmet vermekteyiz.

Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL SMMM-Denetçi SMMM  Denetçi...
Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

SMMM-Denetçi

 • SMMM 
 • Denetçi

Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

SMMM

 • SMMM 
 • Denetçi

Hüseyin ZEREN, Stajer Hüseyin ZEREN, Stajer Denetçi Yardımcısı Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak 2019 yılında görev almaya başlamıştır.
Hüseyin ZEREN, Stajer

Hüseyin ZEREN, Stajer

Denetçi Yardımcısı

 • Denetçi Yardımcısı

İbrahim ÖZBAŞ İbrahim ÖZBAŞ KDV İadesi ve Denetimi Grup Başkanı SMMM
Metin ARAT Metin ARAT SMMM KDV İadesi Raportörü
Cihan Mert AYDIN Cihan Mert AYDIN SMMM KDV İadesi Raportörü
Erdem KIRCA Erdem KIRCA Stajer KDV İadesi Karşıt İnceleme Yetkilisi
Ahmet ÖZBAŞ Ahmet ÖZBAŞ Stajer KDV İadesi Karşıt İnceleme Yetkilisi
Halil İBRAHİM BUNSUZ Halil İBRAHİM BUNSUZ SMMM KDV İadesi Uzman-Outsource
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı- Dr. YILMAZ SÖNMEZ Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı- Dr. YILMAZ SÖNMEZ Yönetim Ve Yatırım Danışmanı Ve Aile Anayasası Uzmanı Yönetim Danışmanlığı-Aile Anayasası Uzmanı
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı- Dr. YILMAZ SÖNMEZ

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı- Dr. YILMAZ SÖNMEZ

Yönetim Ve Yatırım Danışmanı Ve Aile Anayasası Uzmanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans yaptı. BRUSSELS CAPİTAL UNIVERSITY de “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Stratejileri” üzerine doktora yaptı. İstanbul Üniversite sinde Sosyoloji üzerine akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaşam, Aile ve İşletme Koçluğu, NLP, Eğitim Yönetimi, Yetişkinler Psikolojisi, MBA 21.Yüzyıl Yöneticilik, ISO Kalite Yönetimi Baş Denetçi, Proje Hazırlama ve Süreç Yönetimi, AB KOBİ Danışmanlığı Proje Yazımı Eğitimlerini aldı. Farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma  Danışmanlığı Şirketini kurdu. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldı ve projeler yürüttü. Farklı dönemlerde Yılın Yönetim Danışmanı seçildi. Aile Şirketlerinde, Aile  Anayasaları ve Kurumsallaşma Stratejileri üzerine uzmanlaştı.Birçok aileye ‘Aile Anayasası’  hazırladı ve kurumsallaşma süreçlerini yönetti.

Uzmanlık Alanları:

 1. Yönetim Danışmanlığı,
 2. Kurumsalllaşma Danışmanlığı,
 3. Finans Danışmanlığı,
 4. Şirketler  İçin Yeniden Yapılandırma,
 5. Şirket Üst Yapılanmaların Reorganizasyonu,
 6. Aile Şirketleri İçin Kurumsallaşma Danışmanlığı,
 7. Aile Anayasası Hazırlama ,
 8. İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi ve Devir Süreçleri,
 9. Arabuluculuk alanında uzmanlaşmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Danışmanlığı hizmeti vermenin yanı sıra Ortak Akıl İş Platformu Başkanlığı, DEİK ve birçok STK üyesi olmakla beraber,Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA AmCham ) Genel Sekteteri, Sivil Toplum Kuruluşları nda Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Danışmanlığı görevini devam ettirmekledir.

Yayınlanan Kitapları:
1.Sen Bir Hazinesin
2.Öğrenilmiş Çaresizliği Yenmek
3.Sıradaki Lütfen, Ben Aile Şirketi
4.Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Stratejileri
5.Aile Şirketlerinde Kazananlar ve Kaybedenler

Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanı Dr.Yılmaz Sönmez  bilgi birikimi ,deneyim ve araştırmalarını yayınlanan kitapları ile paylaşmaya devam etmektedir.

Cevdet KOÇAS-YMM-ALMANYA Köln & Düsseldorf Cevdet KOÇAS-YMM-ALMANYA Köln & Düsseldorf Yeminli Mali Müşavir Uluslararası Vergi Uzmanı-Danışman-YMM
Cevdet KOÇAS-YMM-ALMANYA Köln & Düsseldorf

Cevdet KOÇAS-YMM-ALMANYA Köln & Düsseldorf

Yeminli Mali Müşavir

1968 yilinda Ankara`da dogan Cevdet KOÇAS vergi ve muhasebe alaninda hem Türkiye`de hemde Almanya`da egitim aldigi icin hem Türkiye hemde Almanya`daki vergi mevzuatina hakimdir.

Ankara üniversitesi`den Muhasebe/isletme egitimi aldiktan sonra Köln Üniversitesinde Isletme egitimi alan Cevdet Kocas özellikle Uluslararasi Vergi Hukuku ve Ulusalararsi Sirketlerin Yönetimi alaninda uzmanlik dersleri almistir. Köln Üniversitesindeki egitimini master ile tamamlayan Cevdet Kocas özellikle uluslararasi düzeyde stratejik planlama ve yatirim danismanligi konusunda deneyime sahiptir.

2007 yilinda Yeminli Mali Müsavirlik sinavini basari ile sonuclandirana kadar bir cok Yeminli Mali Müsavirlik sirketlerinde calisarak deneyimlerini artirdi. Yeminli Mali Müsavirlik sinavindan hemen sonra KOMUTAX Yeminli Mali müsavirlik sirketini kurarak calismalarina kendi sirketinde devam ettirdi.

2014/2015 yillarinda Uluslararasi Vergi Hukuku Uzmanligi egitimi aldi ve 2015 yilinda Uluslararasi Vergi Hukuku Uzmani ünvanini kazandi. Özellikle Uluslararasi Vergisel Planlama ve Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasmalari konusunda uzman olan Cevdet Kocas halen kendi sirketinde sirket genel müdürü ve Yönetim Kurulu Baskani olarak calismalarina devam etmektir.

Köln ve Düsseldorf ofislerimiz kanalıyla hizmet vermektedir. 

Cevdet KOÇAS, şirketimizin özellikle Almanya operasyonlarının yürütülmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Alman menşeli danışmanlık şirketi ile beraber Yeminli Mali Müşavirliğimizce yürütülen hizmetlerde Danışmanlık Ve Denetim hizmetleri sunmaktadır. 

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM