Ali ÇAKMAKCI, Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Denetçi-İSTANBUL Ali ÇAKMAKCI, Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Denetçi-İSTANBUL Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı-Managing Partner Aslen Konya lı olan ÇAKMAKCI, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu (İngilizce) bitirdi ve...
Ali ÇAKMAKCI, Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Denetçi-İSTANBUL

Ali ÇAKMAKCI, Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Denetçi-İSTANBUL

Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı-Managing Partner

 • Yeminli Mali Müşavir, Yönetici Ortak, Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi

  ·     ADEN YMM Partner-Kurucu Ortak (ADEN YMM-Founding Partner-www.adenymm.com.tr),

​​Periyod Bağımsız Denetim AŞ-Kurucu Ortak, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

·    Yeminli Mali Müşavir (Sworn In CPA) (İstanbul YMMO, Sicil No: 2689, Ruhsat No:34105464)

·       Bağımsız Denetçi (Independent Auditor),

·        Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax),

·        Genel Müdür Yardımcısı (Vice President),

·        Mali İşler Koordinatörü (CFO-Genel Müdür Yardımcısı),

·        Hesap Uzmanı (F. Tax Inspector)

Aslen Konya’lı olan ÇAKMAKCI, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu (İngilizce) bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmış ve büyük hacimdeki  inşaat, turizm, çelik konstrüksiyon, konfeksiyon, ticaret, altın ticareti (mücevherat), hizmet sektörü, telekomünikasyon, sigorta, kağıt üretimi, elektrik, gayrimenkul alım satımı vb alanlarda üst düzey vergi incelemeleri, suç geliri-karapara soruşturmaları ve bilimsel konularda çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında bir Kurumun Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.

2012 yılında ise akaryakıt dağıtım ve bayilik, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bir Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde 2 yıl Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax) olarak görev yaptıktan sonra ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Periyod Bağımsız Denetim Anonim Şirketinde kurucu ortak ve sorumlu ortak baş denetçi olarak  görev almaktadır.

Bulgaristan, BAE-Dubai, Rusya, Hollanda, Fransa gibi pek çok ülke mevzuatlarında önemli bilgi ve deneyimleri bulunan ÇAKMAKCI, tüm müşterilerini yurtdışına taşıyarak şirketlerimizin uluslararası başarılarına önemli düzeyde katkı sağlamaktadır.

Halen, havalimanı inşaatları, mobilya, duvar kağıdı, imalat sektörü, akaryakıt dağıtım ve bayileri, banyo ve mutfak sektörü, demir-alüminyum, uluslararası taşımacılık, ayakkabı, konaklama sektörü, beton, pazarlama, ulaşım, yıllara sari inşaat, özel ve kat karşılığı inşaat gibi 80 den fazla şirkete doğrudan ve dolaylı şekilde danışmanlık, denetim, tam tasdik ve KDV iadesi hizmeti sunmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. KPDS, IELTS gibi sertifikalara sahip olmakla beraber 2 yıl Wall Strett English Enstitü’de yabancı dil eğitimi almıştır. Evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir-YMM (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Auditor) Sertifikalarına sahiptir. Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Kongre Üyesi, İstanbul YMM Odası Üyesi, Konyalılar Derneği Denetim Kurulu Üyesi ve KONSİAD ile diğer bazı derneklerin üyesidir.

Ekonomi, özelleştirme, IFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 250 adet makale ve sirkülerleri ile mali konularda çeşitli sunum/seminer çalışmaları bulunmaktadır. Vergi yargısı alanında önemli çalışmaları mevcuttur.

 “Güncel Vergisel Düzenlemeler”, “Son Dönemde Alınan Önemli Vergi Yargısı Kararları”, “Katma Değer Vergisi (KDV) İadesi Uygulamaları”, “Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri Götürdükleri”, “Yatırım Teşvik Uygulamaları”, “Dönem Sonu İşlemleri” gibi pek çok alanda SMMM Odalarında ve diğer seminer ortamlarında seminer sunumları yapmaktadır.

"Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi” (HUK Yayımlanmamış Tez) konusunda tez çalışması; “Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları “ (Seçkin Kitabevi 2012), “Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” (Seçkin Kitabevi 2013), “Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları (Legal Yayıncılık 2016) üzerine yazılmış kitapları bulunmaktadır.

ÇAKMAKCI, 2019 yılında ise “Sahte Belge Ve Vergi Kaçakçılık Suçları” (Seçkin Kitabevi 2019)  konu başlıklı kavramsal hususların ve yargı kararların ele alındığı kitap çalışması ile mesleki çalışmalarda bulunmuştur. 

Çok sayıda belli hacimdeki şirketlere ve gerçek kişilere denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık çalışmaları arasında özetle aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır;

·         Vergi Danışmanlığı Ve Denetimi,

·         KDV ve ÖTV İadesi,

·         Vergi Planlaması,

·         Uluslararası Vergi Planlaması,

·         Vergi (Diğer Mali Hukuk) Danışmanlığı,

·         Vergi İnceleme Danışmanlığı,

·   Bölünme, Birleşme, Tür Değiştirme, Devir Gibi Şirket Yeniden Yapılandırma Ve Yeni Ortaklık Yapıları Oluşturmak,

·         Şirket Değerlemesi,

·         UFRS/Bağımsız Denetim,

·         Transfer Fiyatlandırması,

·         Fiscal Due Diligence,

·         Hisse Satın Alma Anlaşmaları,

·         İç Denetim,

·         Özel Denetim,

·         Teşvik Belgesi Alınması.

Eren TERZİ, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi-ANKARA Eren TERZİ, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi-ANKARA Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı Meslek yaşamına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayıp, kamuda görev yaptığı süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir’de...
Eren TERZİ, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi-ANKARA

Eren TERZİ, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi-ANKARA

Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı

 • Partner
 • Yeminli Mali Müşavir-Ankara
 • Bağımsız Denetçi
 • E. Hesap Uzmanı

Meslek yaşamına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayıp, kamuda görev yaptığı süre zarfında İstanbul, Ankara ve İzmir’de daimi olarak çalışma imkânı bulmuş, Türkiye’nin birçok ilinde de geçici görevlendirmeler (turne) dolayısıyla vergi incelemeleri yapmıştır.

Eren Terzi, Ankara ofisimizde görev yapmakla beraber, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz gibi pek çok bölgede tam tasdik ve KDV iade denetimleri yapmaktadır. Keza, Periyod Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin kurucu ortaklarındadır. 

Kamu görevinden istifa ederek, 2010 yılı başından itibaren aktif olarak özel sektörde vergi danışmanlığı ve denetçilik yapmakta olan Eren TERZİ, TÜRMOB tarafından düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında başarı göstererek bu unvana hak kazanmıştır. Bu kapsamda; gerek kamuda, gerekse özel sektörde büyük ölçekli firmalar nezdinde vergi incelemeleri ve danışmanlık yapmaktadır. 

Özellikle; vergi davaları ve incelemeleri, şirket birleşme - devralma-bölünme-tür değişimi, ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı, uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında çok sayıda danışmanlık süreci yönetmiştir.

 • “Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim”, 
 • “Sermaye Piyasaları İleri Düzey Faaliyetleri”, 
 • “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı”, 
 • “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı” lisanslarına sahip olup, 

“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Hukuki Yapısı, Vergisel Boyutu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Hesap Uzmanlığı tez çalışması bulunmakta olup İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

İsmail CANSEVER, Yeminli Mali Müşavir-ADANA İsmail CANSEVER, Yeminli Mali Müşavir-ADANA Yeminli Mali Müşavir-E. Vergi Müfettişi Eski Vergi Müfettişi olan İsmail CANSEVER, 1982 yılında Kadirli’de doğmuştur. 2003 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2018 yılları arasında Hazine Ve Maliye Bakanlığı çatısı altında vergi incelemesi, teftiş ve soruşturmalar yapmıştır.
İsmail CANSEVER, Yeminli Mali Müşavir-ADANA

İsmail CANSEVER, Yeminli Mali Müşavir-ADANA

Yeminli Mali Müşavir-E. Vergi Müfettişi

Eski Vergi Müfettişi olan İsmail CANSEVER, 1982 yılında Kadirli’de doğmuştur. 2003 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2018 yılları arasında Hazine Ve Maliye Bakanlığı çatısı altında vergi incelemesi, teftiş ve soruşturmalar yapmıştır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığından istifa etmek suretiyle 15.01.2019 tarihinden itibaren ADEN Yeminli Mali Müşavirlik çatısı altında görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.

Adana ofisimizde şu an için yardımcı personellerimizle beraber 3 personel ile hizmet vermekteyiz.

İbrahim SENEM, CFO, E. Banka Müfettişi, İbrahim SENEM, CFO, E. Banka Müfettişi, İç Denetim Ve Bütçe Uzmanı 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İşletme Mühendisi olarak mezun olmuştur. İş hayatına 1995 yılında Demirbank TAŞ de...
İbrahim SENEM, CFO, E. Banka Müfettişi,

İbrahim SENEM, CFO, E. Banka Müfettişi,

İç Denetim Ve Bütçe Uzmanı

 • Bütçe Ve İç Denetim Partner
 • E. Banka Müfettişi
 • Mali İşler Direktörü-CFO

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İşletme Mühendisi olarak mezun olmuştur. İş hayatına 1995 yılında Demirbank TAŞ de müfettiş olarak başlamış ve 2001-2005 yılları arasında HSBC Bank A.Ş. İç Denetim Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Uluslararası İç Denetim Standartları uygulamaları ve Bilgisayar destekli İç Denetim tekniklerinin (Computer Asisted Auditing Technics) geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Sırasıyla 2005-2008 yılları ve 2010-2012 yılları arasında Türkiye’nin Lojistik sektöründeki liderlerinden Barsan Global Lojistik A.Ş ve Reysaş Lojistik A.Ş de öncelikle İç Denetim Müdürü, ardından Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmıştır. Ayrıca; 2008-2010 yılları arasında perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın tüm süreçlerinin (Mali, Operasyonel ve BT) kontrol sorumluluğunu alarak Business Controller olarak görev yapmıştır.

20 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde edindiği mali işler ve iç denetim konularındaki deneyimlerini, inşaat, akaryakıt, tekstil, bayilik, lojistik gibi farklı sektörlerde yer alan şirketlerde iç kontrol sistemlerinin tasarımı ve kurulması, periyodik iç denetim raporlarının (Finansal, Operasyonel ve BT) hazırlanması konularında hizmet vererek değerlendirmektedir.

Müşterilerilerimize bu konuda yapmayı planladıkları tam zamanlı istihdama göre hem maliyet hem de dışarıdan bağımsız bir göz olarak iç denetim hizmeti alma avantajlarını sağlamaktadır. KOBİ ler için bu hizmeti sektörel olarak standartlaştıracak Bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi vizyonu ile bazı yazılım firmaları ile de çalışmaları bulunmaktadır.

İleri düzeyde bilgisayar programlama ve İngilizce bilmektedir ve Sermaye Piyasası Kurulu III. (İleri) Düzey Lisans sahibidir.

Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL SMMM-Denetçi SMMM  Denetçi...
Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

Cengiz SEVİNÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

SMMM-Denetçi

 • SMMM 
 • Denetçi

Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

Mustafa YUYUCU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

SMMM

 • SMMM 
 • Denetçi

Hüseyin ZEREN, Stajer Hüseyin ZEREN, Stajer Denetçi Yardımcısı Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak 2019 yılında görev almaya başlamıştır.
Hüseyin ZEREN, Stajer

Hüseyin ZEREN, Stajer

Denetçi Yardımcısı

 • Denetçi Yardımcısı

Mustafa KAYA, SMMM Mustafa KAYA, SMMM KDV İade Uzmanı KDV İadesi Denetim Grup Başkanı-SMMM
Mustafa KAYA, SMMM

Mustafa KAYA, SMMM

KDV İade Uzmanı

 • KDV İadesi Denetim Grup Başkanı
 • SMMM

Metin KÜLAHLI, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL Metin KÜLAHLI, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL KDV İadesi Raportör KDV İadesi Raportör
Metin KÜLAHLI, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

Metin KÜLAHLI, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-İSTANBUL

KDV İadesi Raportör

 • KDV İadesi Raportör

Şaban ORHAN, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-ANKARA Şaban ORHAN, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-ANKARA Denetçi Denetim Ve Raporlama
Şaban ORHAN, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-ANKARA

Şaban ORHAN, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-ANKARA

Denetçi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bağımsız denetçi – SPK İleri Düzey III Lisansı –

 • T. İş bankası Kdz.Ereğli Şubesinde Krediler ve senetler servis gişe memuru 1996-1997
 • TUNCER YILMAZ (lassa brigestone jantaş cms jant inci akü skf rulman , Ors Rulman batı karadeniz  - iç Anadolu – doğu karadeniz – Doğu Anadolu – Ege bölgesi distribitörü)  Muhasebe Personeli 1997-1998 
 • SM MEHMET BABAÖZ Muhasebe Birim sorumlusu 1999 -2004 askerlik
 • Oğuzlar Petrol A.Ş. Mali müşavir stajyer 2005-2007 –  
 • Oğuzlar Petrol A.Ş. Mali müşavir 2008-2012
 • Fulpet Akaryakıt ltd. şti. Mali müşavir 2013-2017
 • Rahmi Özmen İnş. Ltd. şti. 2015- 2017
 • Özmen petrol A.Ş. 2013-2017

1996 yılından Kdz.Ereğli Ticaret Meslek lisesi den mezun olduktan sonra 2004 yılında Anadolu Üniversitesi’nden İşletme Fakültesi Muhasebe ve finansman bölümünden mezun olmuştur.

24 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde edindiği Mali Müşavirlik konularındaki deneyimlerini, inşaat, akaryakıt, tekstil, bayilik, lojistik , Kuyumculuk , Otelcilik , toptan otomotiv yedek parça ,  Gıda , gibi farklı sektörlerde yer alan şirketlerde mali müşavirlik hizmetleri  SGK teşvikleri  konularında hizmet vererek değerlendirmektedir.

15.07.1996 yılı başından itibaren aktif olarak özel sektörde çalışmaya başlayan Şaban ORHAN TÜRMOB tarafından düzenlenen Mali Müşavirlik sınavlarında başarı göstererek bu 2008 Yılında Mali Müşavir unvana hak kazanmıştır. 2014 Yılında Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenen sınavından başarılı olarak Sermaye Piyasaları İleri III Düzey Faaliyetler lisansını almaya hak kazanmıştır. 2018 Yılında  Kamu Gözetimi Kurumu tarafından düzenlenen Bağımsız denetçilik sınavında başarılı olarak  KGK Bağımsız denetçi lisansını almaya hak kazanmıştır.

Şaban ORHAN Ankara ofisimizde görev yapmakla beraber, Ankara’da Mali Müşavirlik, tam tasdik ve KDV iade denetimleri yapmaktadır.  

Periyod Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin kurucu ortaklarındadır. 

Müşterilerimize Kısmi Bölünme, Tam Bölünme, Şirket Birleşmeleri , SGK Teşvikleri , Kosgeb, Yatırım Teşvik destekleri konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

 • ”KGK Bağımsız Denetim”, lisanslarına sahip olup
 • ”Sermaye Piyasaları Kurulu İleri III Düzey Faaliyetleri”, lisanslarına sahip olup
 •  Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik
 • Hali hazırda YMM sınavlarına girmektedir.