KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden ilgili Tebliğ hükümlerine göre…

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ

        KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre …

SORU-CEVAP: Kurumlar Vergisinden Muaf Bir Kurum Olarak Mevduat Faizinden Kaynaklanan Kesintilerin İadesi Mümkün Müdür?

SORU-CEVAP: Kurumlar Vergisinden Muaf Bir Kurum Olarak Mevduat Faizinden Kaynaklanan Kesintilerin İadesi Mümkün Müdür?

Kurumlar Vergisinden Muaf Bir Kurum Olarak Mevduat Faizinden Kaynaklanan Kesintilerin İadesi Mümkün Müdür? Cevap: Vergi tevkifatı müessesesini düzenleyen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin l'inci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıklar…

MÜŞTERİLERCE KAZANILAN PARA PUANLARIN KDV MATRAHINA ETKİSİ

MÜŞTERİLERCE KAZANILAN PARA PUANLARIN KDV MATRAHINA ETKİSİ

MÜŞTERİLERCE KAZANILAN PARA PUANLARIN  KDV MATRAHINA ETKİSİ (2015) Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi I-GİRİŞ: Ticari hayatın ve rekabetin gelişimine bağlı olarak şirketlerin satış ve pazarlama süreçleri de zaman içinde gelişmekte ve değişmektedir. Şirke…

ADEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK-ÖNEMLİ VERGİ YARGISI KARARLARI

ADEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK-ÖNEMLİ VERGİ YARGISI KARARLARI

T.C   DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS NO: 2016/82 KARAR NO: 2016/83 KARAR TARİHİ: 10.02.2016 >İHBARNAME İLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN, DAVA DEVAM EDERKEN MÜSTAKİLEN TEBLİĞ EDİLMESİ Vergi ziyaı cezalı tarhiyatın dayanağı olan ve mükellefe tebliğ edilen inceleme raporunda atıf yapılan vergi tekniği …

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E Mail: cakmakciali@adenymm.com.tr I-Dava Konusu Hukuki İhtilafın İçeriği: Ülkemizde …

YMM SERMAYE ARTIŞ RAPORU

YMM SERMAYE ARTIŞ RAPORU

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SERMAYE ARTIŞ RAPORU  27/1/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 73/d maddesine göre sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, Sermayenin Tamamını…

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR-

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR-

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ -SORUMLULUKLAR DEĞİŞİYOR- Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Şirket Hisseleri Üzerindeki Takip İmkanları: 6102 sayılı TTK’nın 329. maddesine göre Anonim …

Teminat Karşılığı KDV İadesi

Teminat Karşılığı KDV İadesi

Teminat Karşılığı KDV İadesi-06.09.2019 Genel Açıklama Mükelleflerin, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan iadelerde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya ince…

Banka Ve Diğer Finansal Kurumlara Borçlu Olanlar İçin Can Simidi “Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları”

Banka Ve Diğer Finansal Kurumlara Borçlu Olanlar İçin Can Simidi “Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları”

Banka Ve Diğer Finansal Kurumlara Borçlu Olanlar İçin Can Simidi “Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları” Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E-mail: info@adenymm.com.tr I-GİRİŞ: 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Y…

7186 Sayılı Kanunun Vergi Hukukuna Getirdiği Yeni Düzenlemeler

7186 Sayılı Kanunun Vergi Hukukuna Getirdiği Yeni Düzenlemeler

7186 Sayılı Kanunun Vergi Hukukuna Getirdiği Yeni Düzenlemeler Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E-Mail: info@adenymm.com.tr             I-GİRİŞ: 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 19 Temmuz 2019 t…

BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER

BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER

BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I-Giriş: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15 Eylül 2018 tari…

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV (2017) Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi (Email:cakmakciali@taxauditingymm.com) 1-Kurumlar Vergisi Yönünden: …

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV

Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda “Üçüncü Kişi Veya Kurumlara” Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi 1-Kurumlar Vergisi Yönünden: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 5/1f maddesine göre bankalara b…

DÖVİZLİ KREDİ KULLANIMINA SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ

DÖVİZLİ KREDİ KULLANIMINA SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ

DÖVİZLİ KREDİ KULLANIMINA SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ 2018/11185 BKK ile, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılarak döviz kredi kullanımına yasak getirilmiştir. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Yeminli Mal…

REKABET VE PAZAR KAVRAMI

REKABET VE PAZAR KAVRAMI

REKABET VE PAZAR KAVRAMI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Rekabet ortamında bilinen bir gerçek vardır ki bir piyasada bir tek “pazarın lideri” vardır, bir de “lideri izleyen şirketler” vardır. Burada kısaca pazar liderine değinmekte yarar bulunmaktadır. “Pazarın lideri” kavramında…

FRANSA EKONOMİSİ VE TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BAZI ÖZEL YATIRIM PARAMETRELERİ

FRANSA EKONOMİSİ VE TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BAZI ÖZEL YATIRIM PARAMETRELERİ

FRANSA EKONOMİSİ VE TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BAZI ÖZEL YATIRIM PARAMETRELERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir I-Fransa Ekonomisi Ve Ülkenin Vergi Politikasına İlişkin Parametreleri: IMF tahminine göre Fransa’nın 2017 GSYİH 2.574.807 Milyon USD olup, yine aynı Kuruma göre 2017 büyümesi re…

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Vergi Borçlarının Tecil İmkanı Ve Tecil Şartları

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Vergi Borçlarının Tecil İmkanı Ve Tecil Şartları

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Vergi Borçlarının Tecil İmkanı Ve Tecil Şartları Ali ÇAKMAKCI YMM, Bağımsız Denetçi I-Tecil İçin Kanun Düzenlemesi: 7020 sayılı Kanunun 7. Maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 48/A ma…

TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı I-Giriş: Transit ticaretin ve uluslararası taşımacılığın hızla ve etkin bir ş…

MENKUL SERMAYE İRATLARINDA EMSAL GÜVENLİK MADDESİ OLABİLİR Mİ? OLMALI MI?

MENKUL SERMAYE İRATLARINDA EMSAL GÜVENLİK MADDESİ OLABİLİR Mİ? OLMALI MI?

MENKUL SERMAYE İRATLARINDA EMSAL GÜVENLİK MADDESİ OLABİLİR Mİ? OLMALI MI? Ali ÇAKMAKCI, Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi (VergiAlgı isimli internet sitesinde yayımlanmıştır. Atıf yapılmadan yayımlanamaz. http://www.vergialgi.net/makaleler/menkul-sermaye-iratlarinda-emsal-guvenlik-maddesi-olabilir-mi-olmali-…

ÖZEL SEKTÖR YAP-İŞLET-DEVRET YATIRIMLARINDA VERGİLENDİRME

ÖZEL SEKTÖR YAP-İŞLET-DEVRET YATIRIMLARINDA VERGİLENDİRME

ÖZEL SEKTÖR YAP-İŞLET-DEVRET YATIRIMLARINDA VERGİLENDİRME Ali ÇAKMAKCI YMM, Bağımsız Denetçi Arsası olan, buna karşın finansal durumu iyi olmayan gerçek kişilerin arsalarını işyeri yapmak amacıyla ve/veya vergi planlaması yapmak amacıyla ilişkili veyahut ilişkisiz şirketlere belli bir süre bedelsi…

Yurtdışına Royalty, Lisans ve Marka Adı Altında Yapılan Ödemelerin Gümrük Vergisi Ve KDV Açısından Beyanlarına İlişkin Düzenleme

Yurtdışına Royalty, Lisans ve Marka Adı Altında Yapılan Ödemelerin Gümrük Vergisi Ve KDV Açısından Beyanlarına İlişkin Düzenleme

Y urtdışına Royalty, Lisans ve Marka Adı Altında Yapılan Ödemelerin Gümrük Vergisi Ve KDV Açısından Beyanlarına İlişkin Düzenleme Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Giriş: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24…

6102 SAYILI TTK KAPSAMINDA HİSSE GERİ SATIŞI

6102 SAYILI TTK KAPSAMINDA HİSSE GERİ SATIŞI

6102 SAYILI TTK KAPSAMINDA  HİSSE GERİ SATIŞI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Managing Partner Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı Hisse Geri Satışına İlişkin Yasal Açıklamalar: Bildiğimiz üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirketin …

Konkordato Sürecinde Alacakların “Şüpheli Alacak Karşılığı” Yoluyla Gider Yazılması Mümkün Hale Getirilmiştir

Konkordato Sürecinde Alacakların “Şüpheli Alacak Karşılığı” Yoluyla Gider Yazılması Mümkün Hale Getirilmiştir

Konkordato Sürecinde Alacakların “Şüpheli Alacak Karşılığı” Yoluyla Gider Yazılması Mümkün Hale Getirilmiştir Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı I-Giriş: Hazine Ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı-GİB), 14.02.2019 tarihinde 112 seri numaralı Vergi U…

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ve Taşınmaz Satışlarında Özel KDV Matrahı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ve Taşınmaz Satışlarında Özel KDV Matrahı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ve Taşınmaz Satışlarında  Özel KDV Matrahı Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı I-Kanun Düzenlemesi: 7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun 23/f maddesine yeni bir hüküm ihdas edilmiştir. Bu maddeye göre;…

-İZAHA DAVET- DÜZENLEMESİ İLE İNDİRİMLİ VERGİ ZIYAI CEZASI UYGULAMASI

-İZAHA DAVET- DÜZENLEMESİ İLE İNDİRİMLİ VERGİ ZIYAI CEZASI UYGULAMASI

-İZAHA DAVET- DÜZENLEMESİ İLE İNDİRİMLİ VERGİ ZIYAI CEZASI UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I-GİRİŞ: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Meclise sevk edilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda De…

Ulusal Stok Bulundurma Zorunluluğu-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

Ulusal Stok Bulundurma Zorunluluğu-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

Ulusal Stok Bulundurma Zorunluluğu Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir info@adenymm.com.tr 1-Ulusal Stok Bulundurma Kriterleri: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda piyasanın istikrar içerisinde çalışmasını sağlamak ve belli bazı riskleri önlemek amacıyla piyasa oyuncularına ulusal stok tutma yükümlüğü getirilmiştir. Mezkur …

KAMU TÜZEL KİŞİSİ SIFATI BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALLARI VE GELİRLERİ DEVLET MAL VE GELİRLERİNİN AKSİNE HACZEDİLEBİLİR Mİ?

KAMU TÜZEL KİŞİSİ SIFATI BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALLARI VE GELİRLERİ DEVLET MAL VE GELİRLERİNİN AKSİNE HACZEDİLEBİLİR Mİ?

KAMU TÜZEL KİŞİSİ SIFATI BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALLARI VE GELİRLERİ DEVLET MAL VE GELİRLERİNİN AKSİNE HACZEDİLEBİLİR Mİ?-2012 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı YMM Bağımsız Denetçi I-Devlet Malının Haczedilemeyeceğine İlişkin Genel Hukuk Kuralı: Anayasa ve 2547 sayılı Yükse…

VAKIF ÜNİVERSİTESİ YURTLARI KDV’YE TABİ MİDİR?

VAKIF ÜNİVERSİTESİ YURTLARI KDV’YE TABİ MİDİR?

VAKIF ÜNİVERSİTESİ YURTLARI KDV’YE TABİ MİDİR? Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı I-GİRİŞ: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nda 03.07.2009 tarihinde 5904 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle öğrencilere ilişkin yurt hizmetlerine KDV istisnası getirilmiştir. Fakat, bu istisna hükmü, bir kamu t…

MEVCUT KİT’LER VE ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURULUŞLARA İLİŞKİN ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMELER

MEVCUT KİT’LER VE ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURULUŞLARA İLİŞKİN ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMELER

MEVCUT KİT’LER VE ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURULUŞLARA İLİŞKİN ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMELER Ali ÇAKMAKCI Hesap Uzmanı (Bu Makale Vergi Dünyası Dergisinin 322. Sayısında Yayımlanmış Olup Kaynak Gösterilmeden Yayımlanamaz) I-Giriş: …

TRAMPADA KDV MATRAHINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

TRAMPADA KDV MATRAHINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

TRAMPADA KDV MATRAHINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Ali ÇAKMAKCI[1] I-GİRİŞ: Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi (KDV) bir işletmede yaratılan katma değeri esas alan dolaylı bir vergilendirme sistemidir. Temel olarak KDV mal ve hizmet tedavülü üzerinden alınan bir vergi türüdür. KDV’sinin çok ciddi düzeyde bi…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM