Şirket Tanıtımı


ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi;

Güçlü bir mesleki bilgi, deneyim ve tecrübesi olan ekip arkadaşları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde en değerli unsuru olan müşterilerine en hızlı, sağlıklı, etkin, etkili, alternatif çözümler üreten, sonuç alan proaktif şekilde Yeminli Mali Müşavirlik (Sworn In CPA) alanında denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.


Şirketimizin İstanbul Merkez, Ankara ve Adana olmak üzere mevcut 3 ofisi bulunmakta olup, zaman içerisinde yeni şubelerimizin gündeme gelmesi beklenmektedir. Almanya Köln ve Düseldorf ta ise oursource olarak denetim ve danışmanlık hizmeti aldığımız YMM kökenli çalışma arkadaşlarımızla hizmet etmekteyiz. 

Bağımsız Denetim faaliyetleri için KGK'ye tescilli bulunan şirketimiz ile görev yapmaktayız. Ayrıca, ADENYMM BAĞIMSIZ DENETİM markasının da patent sahibi durumundayız. 

Denetim ve Danışmanlık şirketimiz çok kısa bir sürede büyük projeler ile denetim, inceleme danışmanlığı gibi konularda sorumluluk alarak büyüme eksenli bir gelişme göstermiştir. Önümüzdeki dönemlerde daha büyük projeleri de gündeme alarak büyümeye devam etmeye edeceğiz.

Şirketimiz müşterileri ile uzun vadeli ilişkiye (long-term relationship) dayanan çalışma prensiplerini ilke edinmiştir. Aynı zamanda, müşterileri ile ilişkilerinde mahremiyet ilkelerine son derece önem vermekte olup, müşterilerinin hassasiyetlerini çalışma ilişkilerinde ön planda tutmaktadır. Mesleki çalışmalarımızda sorumlu, hesap verebilir, şeffaf, adil ve hukuk kurallarına uygun davranmayı görev kabul ederek hareket etmekteyiz. 

İş ortaklarımızın personellerinin yetişmesi ve deneyim kazanması için de her türlü önlem ve tedbir tarafımızca alınmakta olup; Makale, Sirküler ve Duyurularımızla onların da ekip çalışmasında yer almalarına özel önem vermekteyiz.

ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi; cep telefonu, boya, ayakkabı (ticaret&imalat), genel olarak konaklama sektörü (turizm), mutfak mobilyası, duvar kağıdı, akaryakıt otomasyon sistemleri, ev dekorasyon ürünleri, çimento, taahhüt işleri, inşaat, perçin imalatı, raylı sistem ve mekanizmaları, eğitim, tekstil, fason imalatlar, akaryakıt, enerji, üniversite, lojistik, gıda, ticaret, finans, teknoloji, iletişim, spor, fuarcılık, kağıt, deri, otomotiv başta olmak üzere her türlü sektör veya faaliyet alanında danışmanlık üstlenmiş, üst düzey vergi ve karapara (suç geliri) incelemeleri yapmış ekipleri ve danışmaları ile sorunlarınıza ve sorularınıza üstün hizmet anlayışı ile çözüm üretmeyi benimsemiştir.

KDV ve ÖTV İadelerine ilişkin denetim hizmetlerinde ise bugüne kadar büyük emek ve mesai harcamış çok tecrübeli çalışma arkadaşlarımızla hizmet vermekteyiz. 

Uzmanlarımız aynı zaman da, bu mesleki çalışmaların dışında üniversite, akaryakıt, inşaat, faktoring, banka gibi bazı sektörlerde de profesyonel olarak mesleki çalışmalarda da bulunmuşlardır.

Şirketimiz hali hazırda farklı sektör ve faaliyetlerde bulunan belli hacimdeki önemli grup ve holding şirketler ile gerçek kişilere ve proje bazlı önemli bir sayıdaki müşteriye denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Şirketimiz genel olarak;

 • Tam Tasdik Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri, 
 • Bağımsız Denetim Hizmetleri-Periyod Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ,
 • Vergi İnceleme Danışmanlıkları, 
 • Vergi Danışmanlığı-Vergi Planlaması, 
 • KDV-ÖTV İade İncelemesi, 
 • Mali Hukuk Danışmanlığı,
 • Uluslararası Vergi Planlaması, 
 • Transfer Fiyatlandırması, 
 • Şirket Değerlemesi, 
 • Özel Denetim Hizmetleri, 
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Kurumsal Finansman, Bütçe, İç Denetim, Yönetim Danışmanlığı-Outsoruce Hizmetleri, 
 • Hasılat Tespiti Raporları,
 • Özel Amaçlı YMM Raporları,
 • Beyanname, Yatırım İndirimi Ve İsrtisna Tasdikleri,
 • Teşvik, İndirim, İstisnalar, Muafiyetler İle İlgili İşlemler,
 • KDV-ÖTV İade-Mahsup İşlemleri,
 • Dahilde İşleme Belgesi-DİB Tecil Terkin İşlemleri, 
 • Biyoetanollü Benzin Ve Harmanlayıcı YMM Raporları,
 • Gümrük Beyanı Tasdik İşlemleri,
 • İthalatçı Bilgi Formları,
 • Sermaye Artış, Azalış, Devir, Bölünme, Birleşme, Hisse Değişimi İşlemleri, Raporları,
 • Dernek, Vakıf, Muafiyet Ve İstisna Raporları, 
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri,
 • Kredi Tespit Raporu İşlemleri, 
 • Mali Tablo Uygunluğu İşlemleri, 
 • Yeşil Pasaport Raporları, 
 • Servet Varlık İncelemeleri,
 • Teknonoloji Geliştirme Bölgesi, Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgesi Denetim İşlemleri, 
 • Erteleme, Taksitlendirme İşlemleri, 
 • Stok Değerlemesi, 
 • RTÜK Paylarının Ödenmesi İşlemleri, 
 • Kuruluş, Değişiklik İşlemleri,
 • Uyuşmazlık Ve Uzlaşma İşlemleri, 
 • Konkordato İşlemleri
 • Şirket Yeniden Yapılandırması, 
 • Yönetim Danışmanlığı,
 • {Tax Audit, Tax Consulting, Tax Planning, Tax Return (VAT Refund) Audit, International Tax Planning, Transfer Pricing, Private Audit, Independent Audit, Due Diligience etc)  gibi çeşitli mesleki uzmanlık alanlarıyla YÖK, TTK, SPK, Enerji Piyasası, Petrol Piyasası alanlar ile çok çeşitli sektörlerde  danışmanlık ve denetim faaliyeti göstermektedir.

ADEN Yeminli Mali Müşavirliği diğerlerinden ayıran en önemli özelliği klasik denetimlerin dışında ulusal ve uluslararası düzeyde vergi planlaması mekanizmalarını ve çok özel know-how projelerini müşterileri bünyesinde hayata geçirmiş olmasıdır.

Çalışmalarımızdaki en önemli öğenin "Güven" unsuru olduğunu düşünmekteyiz.

“Kalite Asla Tesadüf Değildir” ilkesi için siz en kıymetli parçamız olan müşterilerimize aramıza hoş geldiniz diyoruz. 

Saygılarımızla,


ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

English-ADEN Certified Public Accountancy Joint Stock Company;

With its teammates who have strong professional knowledge, experience and experience, in a proactive manner that produces the fastest, healthy, effective, effective, alternative solutions to its customers, who are its most valuable element at national and international level, in the field of Sworn In CPA audit and provides consultancy services.


Our company has 3 existing offices, namely Istanbul Headquarters, Ankara and Adana, and it is expected that our new branches will be on the agenda in time. In Cologne and Düsseldorf, Germany, we serve as oursource with our CPA-origin colleagues, from whom we receive audit and consultancy services.

For Independent Audit activities, we work with the Independent Auditing and Consulting Joint Stock Company registered with the KGK. In addition, we are the patent holder of the ADENYMM BAĞIMSIZ DENETİM brand.

Our Audit and Consultancy company has made a growth-oriented development in a very short time by taking responsibility for large projects and audit and inspection consultancy. In the coming periods, we will continue to grow by taking larger projects to the agenda.

Our company has adopted the working principles based on long-term relationship with its customers. At the same time, it gives utmost importance to the principles of privacy in its relations with its customers, and prioritizes the sensitivities of its customers in its working relations. We act by accepting our duty to act responsibly, accountably, transparently, fairly and in accordance with the rules of law in our professional work.

All kinds of measures and measures are taken by us in order to train the personnel of our business partners and gain experience; With our Articles, Circulars and Announcements, we attach special importance to their participation in teamwork.

ADEN Certified Public Accountancy Joint Stock Company; mobile phone, paint, shoes (trade & manufacturing), accommodation sector in general (tourism), kitchen furniture, wallpaper, fuel automation systems, home decoration products, cement, contracting works, construction, rivet manufacturing, rail systems and mechanisms,  education, textile , contract manufacturing, fuel, energy, university, logistics, food, trade, finance, technology, communication, sports, fair organization, paper, leather, automotive in all sectors or fields of activity, high-level tax and money (crime) It has adopted to produce solutions to your problems and questions with an understanding of superior service, with its teams that have done the research and consultancy.

In auditing services regarding VAT and SCT Refunds, we provide service with our very experienced colleagues, who have spent a lot of time and effort so far.

Apart from these professional studies, our experts have also worked professionally in some sectors such as universities, fuel oil, construction, factoring and banks.

Our company currently provides audit and consultancy services to a significant number of significant groups and holding companies, real persons and project-based customers, which are active in different sectors and activities.

Our company in general;

Full Certification Audit and Consultancy Services,
Independent Audit Services-Periyod Independent Auditing and Consulting Inc.,
Tax Review Consultancy,
Tax Consultancy-Tax Planning,
VAT-SCT Refund Review,
Financial Legal Consultancy,
International Tax Planning,
Transfer Pricing,
Company Valuation,
Private Audit Services,
Education Services,
Corporate Finance, Budget, Internal Audit, Management Consulting-Outsoruce Services,
Revenue Determination Reports,
Special Purpose CPA Reports,
Declaration, Investment Discount and Exception Certificates,
Transactions Regarding Incentives, Discounts, Exceptions, Exemptions,
VAT-SCT Return-Offset Transactions,
Inward Processing Certificate-DIB Postponement Cancellation Procedures,
Bioethanol Gasoline And Blender YMM Reports,
Customs Declaration Certification Procedures,
Importer Information Forms,
Capital Increase, Decrease, Transfer, Division, Merger, Share Exchange Transactions, Reports,
Association, Foundation, Exemption and Exception Reports,
Investment Incentive Certificate Transactions,
Credit Detection Report Transactions,
Financial Statement Compliance Transactions,
Green Passport Reports,
Wealth Asset Reviews,
Technology Development Zone, Free Zones, Organized Industrial Zone Inspection Procedures,
Postponement, Installment Transactions,
Stock Valuation,
Payment of RTÜK Shares,
Establishment, Change Transactions,
Dispute and Settlement Procedures,
Concordat Transactions
Company Restructuring,
Management Consulting,
With various professional expertise such as {Tax Audit, Tax Consulting, Tax Planning, Tax Return (VAT Refund) Audit, International Tax Planning, Transfer Pricing, Private Audit, Independent Audit, Due Diligience etc) It provides consultancy and auditing activities in various sectors with market areas.
The most important feature that distinguishes
ADEN Certified Public Accountancy from others is its class.

ADEN Certified Public Accountancy Joint Stock Company.

Vizyonumuz

Hedefimiz

En değerli unsurumuz olarak gördüğümüz müşterilerilerimize en hızlı, sağlıklı, etkin, etkili, alternatif çözümler üreten, sonuç alan ve katma değer yaratan proaktif bir "denetim ve danışmanlık" hizmeti sunmaktır.

Misyonumuz

Amacımız

Mesleğin temel gerekleri olan güven ve istikrarı bünyesinde barındıran, mesleki çalışmalarda öncü ve lider ruhlu, müşterileri için katma değer yaratmaktan başka hizmet kültürü bulunmayan, sürekli gelişen bir denetim ve danışmanlık şirketi olmaktır.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM