Tam Tasdik denetim hizmeti Hazine Ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılabilecek doğrudan veya dolaylı bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmakla birlikte, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nca tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin -ihbar ve özel durumlar hariç- incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış şirketlerin ise öncelikli olarak incelenmektedirler. 

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin özünü oluşturan bu ana hizmet, Anayasa Yüksek Mahkemesi tarafından kamusal bir görev ifa ettiği ifade edilen mesleğin en önemli unsuru olduğu düşünülmektedir.

Tam Tasdik denetim çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik vergi denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak ifade edilmektedir. Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilmektedirler. Tam tasdik yaptıran şirketler inceleme elemanlarınca incelenmiş sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

Ayrıca, Kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan önemli hakların kullanılmasında, mükelleflerin bilgilendirilmelerinde ve hak kayıplarının önlenmesinde önemli bir sigorta görevi de üstlenmektedir.

Tam Tasdik yaptıran şirketlerin, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM Tasdik Raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetinde olmalarına karşın, YMM ile Tam Tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaf tutulmaktadırlar.

Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla, Tam Tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000-TL’ye kadar olan kısmının Tam Tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek Tam Tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür.

Tam Tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini önemli düzeyde azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da getirmektedir. 

Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama ve vergi hukukundan kaynaklanan hakların da müşteri bilgisine sunulması da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir avantajdır.

 Bu kapsamda, şirketlerimiz bünyesinde “aylık, 3 aylık ve yıllık” olarak çok ciddi bir denetim çalışması yapılarak sizlerin “güven” içinde çalışmanız için ciddi bir emek verilecektir.

 Her türlü hukuki olay, durum ve koşulda mevcut ve/veya gelebilecek riskleri tanımlamış ve kavramış bir şekilde bilgi sahibi olmanız için her türlü hassasiyet gösterilecektir.

 Şirketlerimizi ilgilendiren fiili vergi planlaması teknikleri ve imkanları hakkında çalışmalar yapılarak kısa, orta ve uzun vadede vergi politikasının oluşturulmasında her türlü hukuki destek sağlanacaktır.

 Denetim çalışmalarımızda mutlak suretle yazılı olarak çalışarak hem sizleri güven içinde tutmak, hem de işin etik ve ahlak kısmında olması gereken kuralları uygulamayı taahhüt etmekteyiz.

 Şirketlerimiz yoğun bir şekilde Makale, Sirküler, Duyuru ve Seminerler ile çalışanlarımızın etkin ve etkili bir şekilde kariyer ve bilgi sahibi olmalarına gayret edeceğiz.

Çalışmalarımızda tecrübesiz elemanlar yerine üst düzey inceleme/denetim/danışmanlık yapmış E. Hesap Uzmanları Kurulu Üyesi/YMM/Bağımsız Denetçi/Üst Düzey Yönetici kökenli çalışma arkadaşlarımızla hizmet vermekte olduğumuzu, sizlerle yol almaktan onur ve mutluluk duyacağımızı ifade ve beyan etmek isteriz.

Çalışma İlkelerimiz:

 Kamu Ve Özel Sektör Deneyimi Olan Güçlü Kadro İle Hizmet.

 Yeminli Mali Müşavirlik-Bağımsız Denetim Alanında Tam Uzmanlaşmış Kadro.

 Kalite Denetimi, Analitik Bakış Açısı, Güçlü Referanslar, Güncel Bilgiler.

 Katma Değer Yaratmaya Endekslenmiş İş Kültürü.

 Sorunlarınız Ve İhtiyaçlarımız Varoluş Nedenimiz.

 Güven Ve Disiplin Üzerine İnşa Edilmiş Çalışma Ortamı.

 Müşterilerimizin Sorunlarıyla Birebir İlgileniyoruz.

 Vergi ve Mali Hukuk Açısından En Tecrübeli Ekiple Her Soruna Sağlıklı Çözümler Üretiyoruz.

 Mahremiyet İlkesine Son Derece Önem Veriyoruz.

 Risk Bazlı Denetim Çalışmaları Yapıyoruz.

 En Etkin Ve Etkili Denetim Mekanizmaları Kullanıyoruz.

 Personellerinizin Yetişmesine Özel Önem Veriyoruz.

 Makale, Sirküler Ve Diğer Çalışmalarla Müşterilerimizi Bilgilendiriyoruz.

 Müşterilerimizin Geleceğine Dair Kararları Beraber Alıyoruz.

Şirketimiz bünyesinde bu hizmet fiilen üst düzey vergi vergi incelemesi ve karapara soruşturmaları yapmış, E. Hesap Uzmanı (Hesap Uzmanları Kurulu) ve Vergi Müfettişi kökenli YMM ler ile SMMM unvanlı denetim ekipleri tarafından yerine getirilerek müşterilerine tam bir güvence sağlamaktadır.