AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Amme alacakları açısından açılan “iptal davaları”nda güdülen amaç; amme alacağını ödemeyen borçlunun malı bulunmadığı ya da borca yetmediği takdirde, amm…

BİNEK OTOMOBİLDE ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ

BİNEK OTOMOBİLDE ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ

BİNEK OTOMOBİLDE  ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir I-Binek Otomobil KDV İndirimine İlişkin Yasal Altyapı: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun birinci maddesine göre Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçeves…

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ ÖZET

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden ilgili Tebliğ hükümlerine göre…

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ

        KAR PAYI AVANSI DAĞITIM İLKELERİ Ali ÇAKMAKCI[1] Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı E-mail: cakmakciali@adenymm.com.tr Özet: Kar payı avansı, yıllık kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre …

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM