Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmek veya Bu Belgeleri Kullanmak-Ali ÇAKMAKCI YMM, Semra KÖSEER SMMM

Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmek veya Bu Belgeleri Kullanmak-Ali ÇAKMAKCI YMM, Semra KÖSEER SMMM

Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmek veya Bu Belgeleri Kullanmak (m.359/b)  [1] ALİ ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Semra KÖSEER SMMM Kanun koyucu, belge düzenine aykırı olan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için diğer kaçakçılık fiillerine nazaran daha ağır…

SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR VE KURALLAR-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Semra KÖSEER-SMMM

SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR VE KURALLAR-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Semra KÖSEER-SMMM

SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR VE KURALLAR 1.1. Ceza Kavramı ve Çeşitleri Ceza hukuku, toplumun önem verdiği değerleri korumayı amaçlar.[1] Değerlerin korunması ise suç işlenmesinin önlenmesiyle mümkün olur. Suçun önlemesinde cezaların yeri kişilerin suç işlediklerinde cezalandırılacaklarını düşüne…

İyi Ve Adil Bir Vergi İncelemesinin Kuralları-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

İyi Ve Adil Bir Vergi İncelemesinin Kuralları-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

İYİ BİR VERGİ İNCELEMESİNDEN BEKLENENLER 15.03.1984 tarihli ve 1984/2 sıra no’lu VUK İç Genelgesi’ne göre; yapılacak incelemelerde her türlü inceleme tekniklerinden yararlanılarak, detaylı inceleme ve araştırma yapılacak, düzenlenecek inceleme raporlarında, tarhiyata esas teşkil edecek olan matrah veya matrah farkının nedenleri, hes…

SAHTE BELGEYE İLİŞKİN BAZI YARGI KARAR ÖZETLERİ-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

SAHTE BELGEYE İLİŞKİN BAZI YARGI KARAR ÖZETLERİ-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

SAHTE BELGEYE İLİŞKİN BAZI YARGI KARAR ÖZETLERİ Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle komisyon geliri elde edildiğinin kabulü için hukuken geçerli ve yeterli tespit bulunması gerekir. (Danıştay 4. Daire, E:2001/3793 K:2002/3124) Danıştay, pek çok kararında ödemelerin banka havalesi ile veya çeklerl…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM