REKABET VE PAZAR KAVRAMI

REKABET VE PAZAR KAVRAMI

REKABET VE PAZAR KAVRAMI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Rekabet ortamında bilinen bir gerçek vardır ki bir piyasada bir tek “pazarın lideri” vardır, bir de “lideri izleyen şirketler” vardır. Burada kısaca pazar liderine değinmekte yarar bulunmaktadır. “Pazarın lideri” kavramında…

FRANSA EKONOMİSİ VE TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BAZI ÖZEL YATIRIM PARAMETRELERİ

FRANSA EKONOMİSİ VE TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BAZI ÖZEL YATIRIM PARAMETRELERİ

FRANSA EKONOMİSİ VE TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BAZI ÖZEL YATIRIM PARAMETRELERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir I-Fransa Ekonomisi Ve Ülkenin Vergi Politikasına İlişkin Parametreleri: IMF tahminine göre Fransa’nın 2017 GSYİH 2.574.807 Milyon USD olup, yine aynı Kuruma göre 2017 büyümesi re…

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Vergi Borçlarının Tecil İmkanı Ve Tecil Şartları

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Vergi Borçlarının Tecil İmkanı Ve Tecil Şartları

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Vergi Borçlarının Tecil İmkanı Ve Tecil Şartları Ali ÇAKMAKCI YMM, Bağımsız Denetçi I-Tecil İçin Kanun Düzenlemesi: 7020 sayılı Kanunun 7. Maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 48/A ma…

TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı I-Giriş: Transit ticaretin ve uluslararası taşımacılığın hızla ve etkin bir ş…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM