ADEN Yeminli Mali Müşavirlik-Şenlikköy Mahallesi Yaşar Kemal Sokak No:3 Daire:5 Florya Bakırköy-İSTANBUL

İstanbul Merkez Ofis 1 (YMM Hizmetleri)


ADEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

 •  İstanbul Merkez Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):
 • Adres: Şenlikköy Mahallesi Yaşar Kemal Sokak No:3/5 Florya-Bakırköy/İSTANBUL 
 • Telefon: (0212) 592 00 92
 • Fax: (0212) 592 00 92
 • Email: cakmakciali@adenymm.com.tr
 • Email: info@adenymm.com.tr
 • Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): 

  Email: info@adenymm.com.tr

  Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): 

  Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

  Tel: (0322) 503 77 66

  Email: info@adenymm.com.tr

  4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

  Tel: (0212) 592 00 92

  Fax: (0212) 592 00 92              

  E-Mail: info@adenymm.com.tr

  Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)

  Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland

  Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland

 • Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz adına aşağıdaki hizmet alanları ve konuları ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.

 • Tam Tasdik Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri, 
 • Bağımsız Denetim Hizmetleri-Periyod Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ,
 • Vergi İnceleme Danışmanlıkları, 
 • Vergi Danışmanlığı-Vergi Planlaması, 
 • KDV-ÖTV İade İncelemesi, 
 • Mali Hukuk Danışmanlığı,
 • Uluslararası Vergi Planlaması, 
 • Transfer Fiyatlandırması, 
 • Şirket Değerlemesi, 
 • Özel Denetim Hizmetleri, 
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Kurumsal Finansman, Bütçe, İç Denetim, Yönetim Danışmanlığı-Outsoruce Hizmetleri, 
 • Hasılat Tespiti Raporları,
 • Özel Amaçlı YMM Raporları,
 • Beyanname, Yatırım İndirimi Ve İsrtisna Tasdikleri,
 • Teşvik, İndirim, İstisnalar, Muafiyetler İle İlgili İşlemler,
 • KDV-ÖTV İade-Mahsup İşlemleri,
 • Dahilde İşleme Belgesi-DİB Tecil Terkin İşlemleri, 
 • Biyoetanollü Benzin Ve Harmanlayıcı YMM Raporları,
 • Gümrük Beyanı Tasdik İşlemleri,
 • İthalatçı Bilgi Formları,
 • Sermaye Artış, Azalış, Devir, Bölünme, Birleşme, Hisse Değişimi İşlemleri, Raporları,
 • Dernek, Vakıf, Muafiyet Ve İstisna Raporları, 
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri,
 • Kredi Tespit Raporu İşlemleri, 
 • Mali Tablo Uygunluğu İşlemleri, 
 • Yeşil Pasaport Raporları, 
 • Servet Varlık İncelemeleri,
 • Teknonoloji Geliştirme Bölgesi, Serbest Bölgeler, OSB Denetim İşlemleri, 
 • Erteleme, Taksitlendirme İşlemleri, 
 • Stok Değerlemesi, 
 • RTÜK Paylarının Ödenmesi İşlemleri, 
 • Kuruluş, Değişiklik İşlemleri,
 • Uyuşmazlık Ve Uzlaşma İşlemleri, 
 • Konkordato İşlemleri
 • Şirket Yeniden Yapılandırması, 
 • Yönetim Danışmanlığı,
 • {Tax Audit, Tax Consulting, Tax Planning, Tax Return (VAT Refund) Audit, International Tax Planning, Transfer Pricing, Private Audit, Independent Audit, Due Diligience etc)  gibi çeşitli mesleki uzmanlık alanlarıyla YÖK, TTK, SPK, Enerji Piyasası, Petrol Piyasası alanlar ile çok çeşitli sektörler
 • In order for us to serve you better, you can request information about the following service areas and subjects.
 • Full Certification Audit and Consultancy Services,
  Independent Audit Services-Periyod Independent Auditing and Consulting Inc.,
  Tax Review Consultancy,
  Tax Consultancy-Tax Planning,
  VAT-SCT Refund Review,
  Financial Legal Consultancy,
  International Tax Planning,
  Transfer Pricing,
  Company Valuation,
  Private Audit Services,
  Education Services,
  Corporate Finance, Budget, Internal Audit, Management Consulting-Outsoruce Services,
  Revenue Determination Reports,
  Special Purpose CPA Reports,
  Declaration, Investment Discount and Exception Certificates,
  Transactions Regarding Incentives, Discounts, Exceptions, Exemptions,
  VAT-SCT Return-Offset Transactions,
  Inward Processing Certificate-DIB Postponement Cancellation Procedures,
  Bioethanol Gasoline And Blender YMM Reports,
  Customs Declaration Certification Procedures,
  Importer Information Forms,
  Capital Increase, Decrease, Transfer, Division, Merger, Share Exchange Transactions, Reports,
  Association, Foundation, Exemption and Exception Reports,
  Investment Incentive Certificate Transactions,
  Credit Detection Report Transactions,
  Financial Statement Compliance Transactions,
  Green Passport Reports,
  Wealth Asset Reviews,
  Technology Development Zone, Free Zones, OIZ Inspection Procedures,
  Postponement, Installment Transactions,
  Stock Valuation,
  Payment of RTÜK Shares,
  Establishment, Change Transactions,
  Dispute and Settlement Procedures,
  Concordat Transactions
  Company Restructuring,
  Management Consulting,
  With various professional expertise such as {Tax Audit, Tax Consulting, Tax Planning, Tax Return (VAT Refund) Audit, International Tax Planning, Transfer Pricing, Private Audit, Independent Audit, Due Diligience etc) A wide variety of industries with market takers.
 • KDV İADESİ HİZMETLERİ İÇİN:

A. İHRACAT İSTİSNASI

1. Mal İhracı

2. Hizmet İhracı

3. Roaming Hizmetleri

4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)

6. Türkiye'de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna

8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması

B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA

1.Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna

2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna

3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna

4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna

5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna

6. Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna

9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

10. Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna

11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile Yem Teslimlerinde İstisna

12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna

13. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna

14. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

15. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

16. Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna

17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI

1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna

2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR

1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

3. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR

1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna

2. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

4. Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna

5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV'den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna

7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri 

8. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna

9. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

10. 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

G. GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR

1. Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri

2. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetler

3. Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri

4.Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri

5.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri

6. Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri

7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri

8. Belediye ve İl Özel İdarelerinin 27/1/2017 Tarihinden Önce Yaptıkları Taşınmaz Satışları

İstanbul Merkez Ofis 1 (YMM Hizmetleri) HaritaWeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM