Vergi İncelemeleri, mükelleflerin hak ve hukukuna doğrudan yönelen, "mülkiyet hakkı" ve Anayasa da tanımlanan "hukuk güvenliği" gibi pek çok önemli ilkeye yönelen tek taraflı bir idari işlemdir.

Bu süreçte yapılan tespitler, verilen ifadeler, sunulan tespit ve deliller ve nihayetinde yürütülen hukuki süreç mükelleflerin geleceğine ciddi düzeyde etki edebilecektir.

Vergi incelemelerinde yol haritalarının, stratejilerin, hukuk altyapısının ve mükellefin hak ve hukukunu etkileyen tüm önemli hususların tespiti bu sürecin daha kolay ve rahat atlatılmasına olanak sağlayacaktır. 

Herhangi bir nedenle doğrudan veya dolaylı bir şekilde vergi incelemesine alınmış mükelleflerin/vergi sorumlularının incelemeye ilişkin işe başlama tutanağından nihai tutanağın alınması ve nihayetinde uzlaşma süreci sonuna kadar stratejik her türlü konularda mükellefleri yönlendirmek, bilgilendirmek, yol haritaları hazırlamak, mükelleflerin hak ve hukuklarını gözetecek her türlü önlem ve tedbirleri almak, ifadelerin mükelleflerin geleceğine dair yaratabileceği risklerin ortadan kaldırılmasına dair danışmalık hizmetleri hem Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yıllarca yaşadığımız inceleme tecrübesi, hem de YMM olarak kazandığımız tecrübelerle siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır.

Geçmiş deneyimlerimiz vergi incelemelerinde yetersiz kalan vergi ve ceza sorumlularının önemli hak kayıpları ve mali yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. 

Bu aşamada atılacak her adımın mükelleflerin yargı safhasında ve uzlaşma aşamalarında ciddi bir şekilde elini güçlendireceği ve pek çok hukuki yol ve yöntemin önünü açabileceği unutulmamalıdır. 

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM