Vergi İncelemeleri, mükelleflerin hak ve hukukuna doğrudan yönelen, "mülkiyet hakkı" ve Anayasa da tanımlanan "hukuk güvenliği" gibi pek çok önemli ilkeye yönelen tek taraflı bir idari işlemdir.

Bu süreçte yapılan tespitler, verilen ifadeler, sunulan tespit ve deliller ve nihayetinde yürütülen hukuki süreç mükelleflerin geleceğine ciddi düzeyde etki edebilecektir.

Vergi incelemelerinde yol haritalarının, stratejilerin, hukuk altyapısının ve mükellefin hak ve hukukunu etkileyen tüm önemli hususların tespiti bu sürecin daha kolay ve rahat atlatılmasına olanak sağlayacaktır. 

Herhangi bir nedenle doğrudan veya dolaylı bir şekilde vergi incelemesine alınmış mükelleflerin/vergi sorumlularının incelemeye ilişkin işe başlama tutanağından nihai tutanağın alınması ve nihayetinde uzlaşma süreci sonuna kadar stratejik her türlü konularda mükellefleri yönlendirmek, bilgilendirmek, yol haritaları hazırlamak, mükelleflerin hak ve hukuklarını gözetecek her türlü önlem ve tedbirleri almak, ifadelerin mükelleflerin geleceğine dair yaratabileceği risklerin ortadan kaldırılmasına dair danışmalık hizmetleri hem Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yıllarca yaşadığımız inceleme tecrübesi, hem de YMM olarak kazandığımız tecrübelerle siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır.

Geçmiş deneyimlerimiz vergi incelemelerinde yetersiz kalan vergi ve ceza sorumlularının önemli hak kayıpları ve mali yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. 

Bu aşamada atılacak her adımın mükelleflerin yargı safhasında ve uzlaşma aşamalarında ciddi bir şekilde elini güçlendireceği ve pek çok hukuki yol ve yöntemin önünü açabileceği unutulmamalıdır. 

English-Tax Reviews are a unilateral administrative procedure that directly addresses the rights and law of taxpayers and addresses many important principles such as the "right of property" and the "security of law" defined in the Constitution.

The determinations made in this process, the statements given, the findings and evidence presented and the legal process carried out in the end may have a serious impact on the future of the taxpayers.

The determination of road maps, strategies, legal infrastructure and all important issues affecting the taxpayer's rights and law in tax examinations will allow this process to be overcome more easily and comfortably.

Guiding taxpayers on all strategic matters, preparing road maps, taking all kinds of measures to protect the rights and laws of taxpayers Consultancy services on taking measures and taking precautions, and eliminating the risks that statements may create for the future of taxpayers are offered to our valued customers, both with our years of inspection experience in the Ministry of Treasury and Finance and the experience we have gained as CPA.

Our past experience shows that tax and criminal responsible persons who fail in tax inspections are faced with significant loss of rights and financial sanctions.

It should not be forgotten that every step to be taken at this stage will strengthen the taxpayers' hand in the judicial and reconciliation stages and pave the way for many legal ways and methods.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM