İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı


Danışmanlarımız kanalıyla,

 • Müşteriler tarafından  İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı olarak  iletilmesi; 
 • Fesih ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulamaların mevzuata uygunluğu,
 • Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nca gerçekleştirilecek inceleme ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hususlarda danışmanlık yapılması,
 • İşçi/işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, 
 • İş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek gibi,

çok çeşitli hizmetleri sunmaktayız.

Kurumsal Finansman Yönetimi Hizmeti


Müşterilerimiz için alternatif finansman seçeneklerinin stratejik açıdan değerlendirilmesi, finansman modelinde atılgan, ihtiyatlı ve/veya dengeli finansman modellerinden hangisinin hangi gerekçelerle tercih edileceğine dair çalışmalar, hangi kaynağın daha doğru olacağına ve kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadeye nasıl bir strateji ile aksiyonunun sağlanacağı, nakit giriş ve çıkışları arasındaki senkronizasyon sorununun çözümü, geliştirilmesi; değer tespiti (şirket ve marka), işlemin yapılandırılması, finansman imkanlarının artırılmasına yönelik bilanço ve mali yapıyı iyileştirici tedbirlerin alınması, banka ve finans kurumları karşısında daha güçlü mali yapısı olan şirket yapıları oluşturmak, sürecin yönetimi ve işlemin başarıyla tamamlanması için görüşmelerin yürütülmesi vb hizmetler kapsamında yer almaktadır.

Buna göre;

 • Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları
 • Şirket/hisse satışı, şirket bölünmeleri
 • Sermaye piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek
 • Alıcı ve satıcı durum tespiti (due diligence) çalışmaları
 • Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal durum tespiti
 • Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri
 • Gibi çok çeşitli hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.
WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM