Devir, Bölünme, Tür Değiştirme, Hisse Değişimi, Birleşme


Günümüzün hızlı değişen iktisadi yapısı içinde şirketlerimiz vergi planlaması veya başka çeşitli nedenlerle büyüme, küçülme, ortaklık yapısı veya modelini değiştirme, sermaye düzeyini değiştirme vb ihtiyacı hissetmektedirler. 

Bu durum neticesinde devir, hisse değişimi, tam bölünme, kısmi bölünme, birleşme, tür değiştirme gibi çok önemli şirket yeniden yapılandırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu süreç içerisinde, 

 • Teknik ve hukuki altyapıyı oluşturmak, 
 • Vergi stratejileri geliştirmek, 
 • Yol haritaları belirlemek, 
 • Yöntem veya zamanlama konusunda alternatifler üretmek, çok ince detaylar konusunda müşterileri bilgilendirmek, 
 • Sermaye yapılarını değiştirmek veya istenen seviyeye getirmek, 
 • Vergisel riskli tüm konuları tanımlayıp çözüm önerileri geliştirmek, 
 • tecrübe sahibi olduğumuz konulardan bir tanesidir.

İç Denetim-Özel Denetim


İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Halihazırda bazı büyük grup şirketlerimizin iç denetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, denetlenmesi, bütçe sistemlerinin kurulması, entegrasyonu gibi pekçok süreci yönetmektedir.

Bu işlemler, banka müfettişliği, mali işler direktörlüğü, IT yöneticiliği yapmış deneyimli bir ekip tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketimiz müşterilerine sağlıklı bir iç denetim sisteminin kurulmasında, desteklenmesinde, sürecin ana ve yardımcı unsurlarının belirlenmesinde, kontrol edilmesinde ve denetim süreçlerinin geliştirilmesinde önemli hizmetler sağlamaktadır.

Ayrıca, müşterilerden gelen her türlü yolsuzluk, hile, suistimal veya özel bir konu veya durumla ilgili denetim hizmetlerini tüm ciddiyetiyle müşterilerine sunmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı


Danışmanlarımız kanalıyla,

 • Müşteriler tarafından  İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı olarak  iletilmesi; 
 • Fesih ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulamaların mevzuata uygunluğu,
 • Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nca gerçekleştirilecek inceleme ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hususlarda danışmanlık yapılması,
 • İşçi/işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, 
 • İş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek gibi,

çok çeşitli hizmetleri sunmaktayız.

Kurumsal Finansman Yönetimi Hizmeti


Müşterilerimiz için alternatif finansman seçeneklerinin stratejik açıdan değerlendirilmesi, finansman modelinde atılgan, ihtiyatlı ve/veya dengeli finansman modellerinden hangisinin hangi gerekçelerle tercih edileceğine dair çalışmalar, hangi kaynağın daha doğru olacağına ve kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadeye nasıl bir strateji ile aksiyonunun sağlanacağı, nakit giriş ve çıkışları arasındaki senkronizasyon sorununun çözümü, geliştirilmesi; değer tespiti (şirket ve marka), işlemin yapılandırılması, finansman imkanlarının artırılmasına yönelik bilanço ve mali yapıyı iyileştirici tedbirlerin alınması, banka ve finans kurumları karşısında daha güçlü mali yapısı olan şirket yapıları oluşturmak, sürecin yönetimi ve işlemin başarıyla tamamlanması için görüşmelerin yürütülmesi vb hizmetler kapsamında yer almaktadır.

Buna göre;

 • Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları
 • Şirket/hisse satışı, şirket bölünmeleri
 • Sermaye piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek
 • Alıcı ve satıcı durum tespiti (due diligence) çalışmaları
 • Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal durum tespiti
 • Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri
 • Gibi çok çeşitli hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.
WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM