Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Vergi ve Harç Uygulamalarında Yeni Düzenleme Neler Getirmektedir? Geçmişe Dönük Harç ve Vergi İadesi Mümkün müdür? Ali ÇAKMAKCI, YMM

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Vergi ve Harç Uygulamalarında Yeni Düzenleme Neler Getirmektedir? Geçmişe Dönük Harç ve Vergi İadesi Mümkün müdür? Ali ÇAKMAKCI, YMM

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Vergi ve Harç Uygulamalarında Yeni Düzenleme Neler Getirmektedir? Geçmişe Dönük Harç ve Vergi İadesi Mümkün Müdür? Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi   I-6306 Sayılı Kanun Hükümleri Ve Değişiklik Öncesi İstisna Uy…

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Limited Şirket Ortaklarının Amme Borcuna Karşı Sorumlulukları: 6183 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsi…

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN  ORTAKLARIN SORUMLULUĞU Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: Başta Limited Şirket (Ltd) ortakları olmak üzere, Anonim Şirket (AŞ) ortaklarının en çok tereddüt ettiği konulardan bir tanesi bu şirk…

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA Ali ÇAKMAKCI                                             Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla şirket mallarını gizlemek, saklamak s…

BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ

BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ

20.12.2019 BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1]’un yayımlanm…

SORU-CEVAP: DEBİT-CREDİT NOTE VE KDV

SORU-CEVAP: DEBİT-CREDİT NOTE VE KDV

DEBİT NOTE-CREDİT NOTE BELGELERİ VE KDV UYGULAMALARI Debit Note-Satıcı Fiyat Farkı-Borcu Artıran Belge; satıcının alıcıdan alacaklı olduğunu göstermek amacıyla satıcı tarafından düzenlenen bir belgedir. Alıcının ithal etmiş olduğu eşyaya ilişkin olarak ödemesi gereken ek bir maliyet, ithalatçı firmanın yurt dışına ol…

SORU CEVAP:Kıdem Tazminatının Gider Niteliği Ve Vergilendirilmesi:,

SORU CEVAP:Kıdem Tazminatının Gider Niteliği Ve Vergilendirilmesi:,

SORU CEVAP: Kıdem Tazminatının Gider Niteliği Ve Vergilendirilmesi Kıdem tazminatının ödenmedikçe gider yazılıp yazılmayacağı, çekle senetle ödenince gider niteliği ve ikale sözleşmelerine istinaden yapılan ödemenin vergisel durumlarında tereddütler çıkmaktadır. Burada özet olarak şahsi fikirlerimizi beyan edeceğiz, …

Soru Cevap: Çeklerle Kurum Veya Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi Mümkün Olan Bağış Yapılması Durumunda İndirim İmkanı Nasıl Sağlanacaktır?

Soru Cevap: Çeklerle Kurum Veya Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi Mümkün Olan Bağış Yapılması Durumunda İndirim İmkanı Nasıl Sağlanacaktır?

Soru Cevap:  Çeklerle Kurum Veya Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi Mümkün Olan Bağış Yapılması Durumunda İndirim İmkanı Nasıl Sağlanacaktır? 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 100 üncü maddesi ile 5941 …

SORU-CEVAP: Çek Kanalıyla Yapılan GMSİ-SMK Tahsilatlarında Gelirin Beyan Zamanı Nasıl Belirlenmelidir?

SORU-CEVAP: Çek Kanalıyla Yapılan GMSİ-SMK Tahsilatlarında Gelirin Beyan Zamanı Nasıl Belirlenmelidir?

Çek Kanalıyla Yapılan GMSİ-SMK Tahsilatlarında Gelirin Beyan Zamanı Nasıl Belirlenmelidir? 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 100 üncü maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yer alan ve 31.12.2017 tarihinde sona ere…

KAR DAĞITIMINDA KAR DAĞITIM TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE REFARANSIMIZ NE OLMALIDIR? KARDAN AYRILMASI GEREKEN YASAL KARŞILIKLAR HANGİLERİDİR? HANGİ TARİH VEYA NASIL BİR KAYIT STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR?

KAR DAĞITIMINDA KAR DAĞITIM TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE REFARANSIMIZ NE OLMALIDIR? KARDAN AYRILMASI GEREKEN YASAL KARŞILIKLAR HANGİLERİDİR? HANGİ TARİH VEYA NASIL BİR KAYIT STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR?

SORU 4: KAR DAĞITIMINDA KAR DAĞITIM TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE REFARANSIMIZ NE OLMALIDIR? KARDAN AYRILMASI GEREKEN YASAL KARŞILIKLAR HANGİLERİDİR? HANGİ TARİH VEYA NASIL BİR KAYIT STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR? Cevap: 6102 sayılı TTK’nın 509. maddesinin 2. fıkrasında kâr payının ancak net dönem kârından ve ser…

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN BİNEK OTOLARIN KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU EDİLEBİLİR Mİ?

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN BİNEK OTOLARIN KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU EDİLEBİLİR Mİ?

SORU 3: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN BİNEK OTOLARIN KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU EDİLEBİLİR Mİ? Cevap: 3065 sayılı KDVK’nın 30/b maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işle…

KURUMUN ÇALIŞANLARI ADINA VEYA YAKINLARINA ÖDEMİŞ OLDUĞU “ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI” KURUM TARAFINDAN GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLİR Mİ?

KURUMUN ÇALIŞANLARI ADINA VEYA YAKINLARINA ÖDEMİŞ OLDUĞU “ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI” KURUM TARAFINDAN GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLİR Mİ?

Soru1: KURUMUN ÇALIŞANLARI ADINA VEYA YAKINLARINA ÖDEMİŞ OLDUĞU “ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI” KURUM TARAFINDAN GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLİR Mİ? Cevap: Bahsi geçen giderler aile yakınlarına ilişkin ise gider yazılması hukuken mümkün değildir. Net ücretin bir parçası kabul edilip ücret olar…

İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA KULLANDIRILAN MESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ?

İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA KULLANDIRILAN MESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ?

İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA  KULLANDIRILAN MESKENLER  İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ? Ali ÇAKMAKCI[1] I-GİRİŞ:  İşverenlerin çalışanlarına hizmetleri karşılığında nakit ücret dışında, zaman zaman çeşitli şekillerde menfaatler de sağladıkları bilinen bir…

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE ÖZEL BAZI VERGİSEL KONULAR Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu…

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER

SON DÖNEM ÖZELLİKLİ KONULAR İÇEREN BAZI ÖZELGELER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi E Mail: info@adenymm.com.tr 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından veya Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamla…

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER 2012

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER 2012

MAKRO EKONOMİ HEDEFLERİNDE YENİ DÖNEM VE BEKLENTİLER-2012 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Özet: Orta Vadeli Planlar ekonomide gidilmesi planlanan yolları ve bunun için katlanılması gereken fedakarlıkları göstermesi açısından önemlidir. Devletin makro sorunlara bakışı, içsel ve dışsal ekonomi unsurları tarafından değ…

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE  DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE AZALAN BAKİYELER USULUYLE AMORTİSMAN AYRILMASI-2008 Ali ÇAKMAKCI Hesap Uzmanı I-Giriş: Bilindiği üzere amortisman uygulamalarına ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu(VUK)’nda yer almaktadır. …

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar Nelerdir

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar Nelerdir

EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar-2012 Bağımsız bir idari otorite konumunda olan EPDK, kanunlarla kendisine tanınan yetkiyi kullanmak sureti çeşitli hukuki nedenlerle sektördeki ajanları çeşitli cezai yaptırımlara tabi tutmaktadır. Danıştay Kanunu uyarınca bağımsız idari otoritelerin kararları…

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ASGARİ MESAFE SORUNU-2013 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Akaryakıt istasyonu sahipleri için sektörde önem arz eden konulardan biri de kilometre tahdididir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akarya…

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖZEL MALİYET HARCAMALARINA KONU OLAN GAYRİMENKULUN KİRALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun (III). kitabı değerlemeye ilişkin hükümlere yer vermektedir. Söz konusu ki…

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA AMORTİSMAN UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Hesap Uzmanı I-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 74’üncü maddesinin birinci fıkrasında safi iradın bulunması için, GVK’nun 21'inci maddesine göre istisna edilen gayri safi hasılat…

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER-2013 Ali ÇAKMAKCI[1]                                                                          Dr. Başak Çakar DALGIÇ[2] I-GİRİŞ: İşletmeler açısından rekabet olgusu küresel iktisat akımları neticesinde yerel platformlardan uluslararas…

KİTAP ÇALIŞMASI:VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALİ SORUNLARI

KİTAP ÇALIŞMASI:VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN MALİ SORUNLARI

ÜNİVERSİTELERİN MALİ SORUNLARI (2012) (Telif Hakları Seçkin Yayıncılığa aittir, Atıf Yapılmadan Kullanılması Yasaktır) Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Devlet-Vakıf Üniversitesi Kavramı Hak, Borç ve Yükümlülükleri Kurucu Vakıfla İlişkiler Muafiyet, İstisna ve Mali Kolaylıklar …

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır?

  Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlardan Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden Mi Alınmış Sayılacaktır? Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM (2014) Bilindiği üzere mevcut hukuk düzenimiz farklı kaynaklardan toplanan gelirlerin, bazı istisnalar hariç ol…

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDEKİ RANT VERGİSİ NEDİR? GÖLBAŞI’LILARI RANT VERGİSİNDE NELER BEKLEMEKTEDİR?

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDEKİ RANT VERGİSİ NEDİR? GÖLBAŞI’LILARI RANT VERGİSİNDE NELER BEKLEMEKTEDİR?

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDEKİ RANT VERGİSİ NEDİR? GÖLBAŞI’LILARI RANT VERGİSİNDE NELER BEKLEMEKTEDİR? Gölbaşı Gazetesi Mülakat, 2016 E. HESAP UZMANI, YMM, VERGİ BÖLÜM BAŞKANI, BAĞIMSIZ DENETÇİ ALİ ÇAKMAKCI’YA SORDUK: Gölbaşında yetişmiş ve meslek hayatına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı o…

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTILMASI HUSUSU-2014 1-Kısmi Bölünme Hakkında Yasal Açıklamalar: Genel Açıklamalar: Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsi…

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi I-Giriş: i) Rekabet Kanunu ve Kurul Düzenlemelerinin Hukuki Niteliği İle Yaptı…

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN STANDART DIŞI İKİNCİL ÜRÜNLERİN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ-2014 Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı Fire-Artık-Hurda-Standart Dışı Ürün Kavramları: 1-Vergi Hukuku Açısından Değerlendirmeler: Değerleme alanında fire, bir malın üretim ve tüketim aşamalarında kendiliğind…

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek!

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek!

Özsermaye Faizi Artık İndirim Konusu Yapılabilecek! 2015 Köşe Yazısı Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM, Vergi Bölüm Başkanı 9 Mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kab…

MAKALE: ZARAR, ZİYAN, TAZMİNATLARIN GİDER NİTELİĞİ

MAKALE: ZARAR, ZİYAN, TAZMİNATLARIN GİDER NİTELİĞİ

ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER NİTELİĞİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir 5520 sayılı KVK’nın 11/g maddesine göre “Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının “suçlarından” doğan maddî ve mane…

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ

AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Amme alacakları açısından açılan “iptal davaları”nda güdülen amaç; amme alacağını ödemeyen borçlunun malı bulunmadığı ya da borca yetmediği takdirde, amm…

BİNEK OTOMOBİLDE ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ

BİNEK OTOMOBİLDE ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ

BİNEK OTOMOBİLDE  ALIMA İLİŞKİN KDV’NİN TALİHSİZLİĞİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir I-Binek Otomobil KDV İndirimine İlişkin Yasal Altyapı: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun birinci maddesine göre Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçeves…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM