İhracatçılar İle Sanayiciler İçin Kambiyo Satışları Vergisi Olan BSMV Oranı Yeniden Sıfır Olarak Belirlenmiştir. (1149 Sayılı CB Kararı)

                                                                              SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/52                               Konu: İhracatçılar İle Sanayiciler İçin Kambiyo Satışları Vergisi Olan BSMV Oranı Yeniden Sıfır Olarak Belirlenmiştir. (1149 Sayılı CB Kararı) Mevzuat: 6802 sayılı Gid…

Limited Şirketlerde Amme Borcundan Dolayı Şirket Ortağını Kanuni Takibe Almak İçin Önce Kanuni Temsilci(ler) Nezdinde Takibat Gerekmemektedir. (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/50                               Konu: Limited Şirketlerde Amme Borcundan Dolayı Şirket Ortağını Kanuni Takibe Almak İçin Önce Kanuni Temsilci(ler) Nezdinde Takibat Gerekmemektedir. (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı) Mevzuat: AATHUK Web: www.adenymm.com.tr …

İthalatçı Bilgi Formlarının Gönderilmesi Hk

                                   SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/49                               Konu: İthalatçı Bilgi Formlarının Gönderilmesi Hk Mevzuat: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr …

Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Uygulaması 01.09.2019 da Başlamaktadır. (507 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği)

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/45                               Konu: Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Uygulaması 01.09.2019 da Başlamaktadır. (507 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği) Mevzuat: 213 Sayılı VUK Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenym…

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/44                               Konu: İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır. Mevzuat: Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm…

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma Zorunluluğu Bulunmaktadır.

                                                               SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019-42                                Konu: Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma Zorunluluğu Bulunmaktadır. Mevzuat: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Web: www.adenymm.com.tr Email[1]: info@…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM