2023 yılına/hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi tasdik raporlarının verilme süresine yönelik düzenleme henüz yapılmadı.

24/03/1998 tarihli ve 23296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde 41 Sıra No'lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile değişik düzenlemede; "Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

167 sıra nolu VUK Sirkülerlerinde 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu nedenle, 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporlarının verilme süreleri de 2024 Temmuz ayının sonuna (31.07.2024) kadar uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılında da benzer şekilde beyanname verilme ve ödeme süreleri Mayıs ayına uzatılmış, İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI özelgesi (E-60801812-205.05.99-47877 Sayı, 02.06.2023 Tarih) bu konuda idari görüş oluşturulmuştu.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM