ADEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

SİRKÜLER (2024)

Sayı/Konu[1]: 2024/3: Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin GİB Duyurusu                    

Mevzuat: VUK                                                        

Web: www.adenymm.com.tr

Telefon; E-mail[2]: 0212 592 00 92, info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

Gelir İdaresi Başkanlığınca 10.1.2024 tarihli duyuruda Form Ba - Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi gereken belgelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İçerik:                                        

Gelir İdaresi Başkanlığınca 10.1.2024 tarihli duyuruda Form Ba - Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi gereken belgelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

  • İthalat İşlemlerine İlişkin Belgelerin,
  • Kira Ödemelerine İlişkin Belgelerin,
  • Sigorta Poliçelerinin,
  • Sigorta Komisyon Gider Belgesinin,
  • Elektronik Ürün Senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca aynı duyuruda;

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,
  • Noterlik makbuzlarının,

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği görüldüğü ve söz konusu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesinin mükellefler ve meslek mensupları açısından ilave iş yüküne sebep olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerinde mükerrer kayıtların da oluşmasına sebep olduğu açıklanarak, bahse konu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmadığı hatırlatılmıştır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

metin, yazı tipi, logo, grafik içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

[1] Soru, görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.

Bilgilendirme Metni:

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir.

Şirketlerimiz tarafından bazı önemli mali hukuk içerikli konular Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

Ofisler-İletişim Bilgileri

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

İstanbul Şube: Bağımsız Denetim Hizmetleri

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92 

E-Mail: info@adenymm.com.tr

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM