SİRKÜLER (2021)

Sayı/Konu: 2021/32: Düşük Oranda İşyeri Kira Stopajı, Bazı Hizmetlere İlişkin İndirimli KDV Oranı Uygulaması Ve Eğlence Vergisinin Süresi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (4063, 4062 ve 4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları)                

Mevzuat: KDVK, GVK, KVK                      

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

2/6/2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063, 4062 ve 4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile daha önce 31/5/2021 tarihine kadar uygulanacağı belirlenen indirimli gelir vergisi ve kurumlar vergisi stopaj oranlarının, (geceleme hizmetleri hariç) birçok mal ve hizmetin tabi olduğu KDV oranlarında getirilen indirimlerin ve sinema filmlerine uygulanan sıfır oranlı belediye vergilerinin uygulanma süresi 31/7/2021 tarihine uzatılmıştır.

İçerik:                              

Hatırlanacağı üzere, 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)” yayımlanarak 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımanlanan 2812 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen Geçici 6. maddeyle, 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Ayrıca, 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlanarak 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımanlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranını yüzde 10’a kadar düşüren düzenlemede süre bu Kararın 2 nci maddesi ile aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenerek %10’luk stopaj oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi sağlanmıştır.

Bu sefer, 2/6/2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063, 4062 ve 4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile daha önce 31/5/2021 tarihine kadar uygulanacağı belirlenen indirimli gelir vergisi ve kurumlar vergisi stopaj oranlarının, (geceleme hizmetleri hariç) birçok mal ve hizmetin tabi olduğu KDV oranlarında getirilen indirimlerin ve sinema filmlerine uygulanan sıfır oranlı belediye vergilerinin uygulanma süresi 31.7.2021 tarihine uzatılmıştır.

1) 31/7/2021 Tarihine Kadar Gayrimenkul Sermaye İradı Stopaj Oranı %20’den %10’a İndirilen Kira Ödemeleri:

Hatırlanacağı üzere; 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlanarak 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımanlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranını yüzde 10’a kadar düşüren düzenlemede süre bu Kararın 2 nci maddesi ile aynı Karara eçici madde eklenerek %10’luk stopaj oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi sağlanmıştı.

Bu stopaj oranının uygulanma süresi 4063 sayılı Karar ile 31.07.2021 tarihine uzatılmıştır. Karar, 1/6/2021 tarihinden 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelere uygulanmak üzere 1/6/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  • Karar, 01.06.2021 tarihinden 31.07.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar ki ödemeler için geçerli olacaktır.
  • İndirimli stopaj oranı vergi planlaması yapılacak şekilde 2021/Agustos ve sonrası dönemlere ilişkin kira ödemelerinde dikkate alınmayacaktır.
  • Bir diğer ifadeyle, 2021/Haziran-Temmuz döneminde ödenmiş olsa bile 2021/Agustos ve sonrası dönemlere ilişkin olarak bu dönemde ödenen peşin kiralar (peşin/avans olarak ödenmesine karşın Agustos ve devamı aylara ait kiralar) bu stopaj indiriminden yararlandırılmayacaktır.

İndirimli Oran Uygulanacak Kira Ödemeleri:

- GVK 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeleri,

- Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

- Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

Karar, 1/6/2021 tarihinden 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelere uygulanmak üzere 1/6/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2) İndirimli Kdv Oranlarının Uygulaması:

Hatırlanacağı üzere, 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “ Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) ” yayımlanarak 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımanlanan 2812 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen Geçici 6 ncı maddeyle, 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin söz konusu düzenlemenin uygulama süresi  31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı.

2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)” yayımlanarak indirimli KDV oranlarının uygulama süresi bir kez daha uzatılarak 31.07.2021 olarak belirlenmiştir.

Karar 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

1-%18 KDV Oranına Tabi iken 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 KDV Oranına İndirilen Mal ve Hizmetler:

a) İşyeri kiralama hizmeti, (Kuru Mülkiyet Kiralaması)

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

e) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler

hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

2- %8 KDV Oranına Tabi iken 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 KDV Oranına İndirilen Mal ve Hizmetler:

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16. sırasında yer alan giriş ücretleri

(sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri),

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24. sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri

(Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen yeme-içme hizmetleri (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

Karar, 1/6/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Konaklama Hizmetleri:

Hatırlanacağı üzere, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2007/13033 Sayılı Karar'a eklenen geçici 9. maddeyle, konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri* için %1 KDV oranı uygulanmasına 30/6/2021 tarihine kadar devam edileceği yönünde düzenleme yapılmıştı.

Buna karşın, 4062 sayılı Kararla, 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen geçici 6. maddenin konaklama tesislerine ilişkin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(*)25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.).

  • Aynı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’’ bölümünün 25. sırasında yer alan geceleme hizmetlerinde geçici olarak %1 olarak uygulanan KDV oranı, daha önceki 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmış olup, 4062 sayılı Karar kapsamında yer almamaktadır. Bu nedenle geceleme hizmetlerindeki indirimli KDV uygulaması son bulmuştur.

3-4061 Sayılı Kararla 31/7/2021 Tarihine Uzatılan Süre İle Sinema Filmlerine Uygulanan Belediye Eğlence Vergisi Oranı Sıfır Olarak Tespit Edilmiştir:

Yerli ve yabancı film gösterimleri için uygulanan eğlence vergisi oranlarını %0 olarak tespit eden düzenleme de 1/6/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İşyeri KDV Oranı Hakkındaki Bazı Özel Hususlara İlişkin Açıklamalar:

Hazine Ve Maliye Bakanlığı son verdiği özelge ile kuru mülkiyet kiralaması dışındaki kiralamaların işyeri kiralaması olmadığını, bunun işletme hakkının kiralanması olduğu, bu nedenle de KDV oranının %18 olması gerektiği yönünde görüş vermiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esas itibariyle 60 nolu KDV Sirkülerlerinde, sonra ise pek çok özelgede kuru mülkiyet kiralaması dışındaki kiralamaları işletme hakkı kiralaması olarak gördüğünden indirimli (stopaj ve) KDV oranının kullanılmasının mümkün olmadığı görüşlerine yer vermektedir. 

Bu kapsamda, idareye göre okul, yurt, akaryakıt istasyonu, otel gibi işletmecilik yapılan yerlerde KDV oranının %18 uygulanması gerektiği iddia edilmektedir.

  • Bize göre kanunda işletme hakkı kavramı açıklanmadığı ve sınırları tam belirlenemediğinden yasal açıdan taşınmaz kiralaması ile işletme hakkı kavramları iç içe geçmekte ve her zaman kesin çizgileri belirlemek kolay olmamaktadır. 
  • Sözleşme şartları tamamlanmadan yapılan kiralamaların işletme hakkı kiralaması olarak değerlendirilmesi konuyu amacından saptıracaktır. 
  • Örneğin, bize göre akaryakıt dağıtıcı sözleşmesi, maden arama sözleşmesi, okul için marka sözleşmesi gibi ancak sözleşmeye bağlanan haklarla yapılan devirlerin işletme haklarının devri olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  
  • Aksi durumda, her yatırımın tamamlanıp kiralanmasını işletme hakkı olarak değerlendirmek tartışma konusundan amacı biraz aşmak demektir. Hatta, mevcut sözleşme haklarının bitirilip veya sona erdirilip yeni ve başka bir sözleşme yapılması durumunda dahi işletme hakkı kiralanmasından bahsetmek mümkün olmayacaktır. 

Fakat, Hazine Ve Maliye Bakanlığının Sirküler ve Özelgelerine göre farklı değerlendirmelerin olduğunu ve mükelleflerin eleştiri ile karşılaşmamaları adına dikkate alınması gerektiğini de iletmek isteriz.    

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 25.09.2020 tarih ve 45404237-130[I-20-182]-E.143205 sayılı Özelgesinde aşağıdaki görüşe yer verilmektedir:

"Buna göre, işyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkan gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, taşınmazların, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilerek ve/veya “işletilmeye hazır hale getirilerek” kiracıların kullanımına bırakılması halinde, bu tür kiralama işlemleri taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan bu işlemlerin işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu bağlamda, Şirketinizce verilen ATM alanı kiralama hizmeti, 2007/13033 sayılı BKK'nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir."

Batman Defterdarlığının 25.09.2020 tarih ve 25410040-130-E.10470 sayılı Özelgesine göre; 

"Buna göre, işyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkan gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır. 

Bununla birlikte, taşınmazların, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilerek ve/veya işletilmeye hazır hale getirilerek kiracıların kullanımına bırakılması halinde, bu tür kiralama işlemleri taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan bu işlemlerin işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede, …. Genel Müdürlüğüyle imzalanan protokol gereğince, Şirketinizce tefriş edilen öğrenci yurdunun aynı amaçla kullanılmak üzere anılan Kuruma  kiraya verilmesi işleminin, 2007/13033 sayılı BKK'nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından,  işletme hakkının kiralanması niteliğindeki bu hizmete genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir."

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 24.09.2020 tarih ve 39044742-130[özelge]-E.702055 sayılı Özelgesine göre aşağıda belirtildiği şekilde işletilmek üzere 

"Bu çerçevede, işyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkân gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır.

 Sanal ofis hizmetleri ise, sabit bir işyerinin sürekli olarak kullanılmak üzere kiralanmasından ziyade, kişi ve kurumların (şirketler, dernekler vb.) iş ve işlemlerinde adres bildirim ihtiyacına cevap vermek üzere aynı yerin aynı dönemde (farklı zaman dilimlerinde, günlük veya saatlik olarak) birden fazla kişinin kullanımına tahsis edilmesi suretiyle sunulan; bunun yanı sıra bu kişi ve kurumlara posta hizmeti sağlamak, faks, telefon ve sekreterlik hizmeti vermek veya belirli sürelerde toplantı salonlarını tahsis etmek gibi farklı fonksiyonlar da içerebilen bir hizmet türüdür.

Bu bağlamda, Şirketiniz tarafından verilen sanal ofis hizmeti, 2007/13033 sayılı BKK'nın geçici 6 ncı maddesinin (1/a) bendi kapsamında işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu hizmete genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir."

60 seri nolu KDV Sirkülerlerinde ise, KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV'nin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV'den müstesnadır.

Buna göre, iktisadi işletmelerin her türlü kiralama işlemleri KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre KDV'ye tabidir.

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre KDV'ye tabi olmakla birlikte iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV'den müstesnadır.

Bu çerçevede, gelir vergisi açısından gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlansa dahi bir işletme veya müessesenin belirli bir bedel ve süre dahilinde başkasının kullanımına bırakılması şeklindeki işletme hakkının kiralanması işlemleri Kanunun 1/3-f maddesine göre KDV'ye tabi tutulacaktır.

Buna göre;

- Belediye veya bir devlet üniversitesine ait arsanın kiraya verilmesi KDV Kanununun 17/4-d maddesine göre KDV'den müstesnadır. Ancak arsanın, bu kurumların iktisadi işletmesine dahil olması veya bu kiralama işlemi nedeniyle bir iktisadi işletme oluşması halinde, söz konusu kiralama işlemi Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV'ye tabi olacaktır.

Belediye veya bir devlet üniversitesi tarafından bir yerin çay bahçesi olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi durumunda işletme hakkının kiralanması söz konusu olacağından, çay bahçesinin, kiraya veren kurumun bir iktisadi işletmesine dahil olup olmadığına bakılmaksızın, bu kiralama işlemi Kanunun 1/3-f maddesi gereğince KDV'ye tabi tutulacaktır.

- Belediye veya devlet üniversitesinin iktisadi işletmesine dahil olmayan gayrimenkulü, bankalara ATM cihazı konulmak ya da banka şubesi olarak kullanılmak üzere kiraya vermesi Kanunun 17/4-d maddesine göre KDV'den müstesnadır. Ancak, söz konusu gayrimenkul belediye veya üniversitenin iktisadi işletmesine dahil ise bu kiralama işlemi Kanunun 1 inci maddesine göre KDV'ye tabi olacaktır.

- Şehiriçi özel toplu taşıma hattının kiralanması, işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan Kanunun 1/3-f maddesi kapsamında KDV'ye tabidir.

- Bir kişinin sahibi olduğu otomobili il özel idaresine kiraya vermesi işlemi Kanunun 1/3-f maddesine göre KDV'ye tabi olacaktır.

- Bir vakfın, iktisadi işletmesine dahil olmayan gayrimenkulünü kiraya vermesi, Kanunun 17/4-d maddesine göre KDV'den müstesnadır.

- KDV mükellefiyeti olmayan işhanı yönetimine ait otoparkın kiraya verilmesi, Kanunun 1/3-f maddesi gereğince KDV'ye tabidir.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]Bilgilendirme Metni:


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): 

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel: (0212) 592 00 92 (0312) 441 39 00-

Fax: (0312) 441 39 01

Email: info@adenymm.com.tr

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): 

Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: (0322) 503 77 66

Email: info@adenymm.com.tr

Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92              

Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-Mail: info@adenymm.com.tr

Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)

Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland

Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland