SİRKÜLER (2021)

Sayı/Konu: 2021/10: Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşlerinde Tevkifat Oranı %5 Olarak Değiştirilmiştir.                            

Mevzuat: 193 sayılı GVK, 5520 sayılı KVK         

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup, bugüne dek yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde uygulanan vergi tevkifatı oranı yüzde 3 ten %5 e çıkartılmıştır.

Bu kapsamda, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine (GVK 42. Madde kapsamına giren inşaat, onarım ve dekapaj işlerine) ilişkin vergi tevkifatı oranı, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yüzde 3 yerine yüzde 5 olarak uygulanacaktır.

CB Kararı, izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe gireceğinden 1 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen yıllara sari inşaat ve onarım hizmetlerinde ilişkin tüm hakkedişlerden %5 kesinti yapılması gerekmektedir.

İçerik:                              

04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup, bugüne dek yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde uygulanan vergi tevkifatı oranı yüzde 3 ten %5 e çıkartılmıştır. Adı geçen Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;

  • Gelir vergisi tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14592 Sayılı Kararda (istihkak bedelleri),
  • Kurumlar vergisi tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Kararda (hakkediş ödemeleri)

değişiklik yapılmıştır.

GVK 94, KVK 15 ve 30. Maddelerinde yer alan bu tür hizmet gelirlerinde kesinti oranı %5 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine (GVK 42. Madde kapsamına giren inşaat, onarım ve dekapaj işlerine) ilişkin vergi tevkifatı oranı, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmıştır.

Hakedişin onaylanıp onaylanmaması KDV beyanı açısından hüküm ihtiva ettiğinden, stopaja konu yıllara sari inşaat işi ne zaman başlarsa başlasın, hakkedişi ne zaman onaylanmış olursa olsun 1 Mart 2020 tarihi itibariyle nakden ve hesaben tüm ödemelerde %5 kesinti oranı uygulanmaya başlayacaktır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]Bilgilendirme Metni:


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): 

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel: (0212) 592 00 92 (0312) 441 39 00-

Fax: (0312) 441 39 01

Email: info@adenymm.com.tr

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): 

Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: (0322) 503 77 66

Email: info@adenymm.com.tr

Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92              

Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-Mail: info@adenymm.com.tr

Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)

Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland

Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland