SİRKÜLER (2020)

Sayı/Konu:2020/14: Kalkınma Öncelikli Yörelerde %6 İlave SGK Primi 31.12.2020 Tarihine Uzatılmıştır.          (2137 Sayılı CB Kararı)       

Mevzuat:

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

23 Şubat 2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete’de kalkınmada öncelikli illerde uygulanan ilave sigorta primi teşvikinin uzatılması hakkında 2137 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanarak kalkınma öncelikli bazı iller ve yörelerde uygulanan ve süresi dolan %6 ilave sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

İçerik:                              

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 6486 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine eklenen ikinci fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna (Cumhurbaşkanına) yetki verilmişti.

Kanundaki bu yetkiye istinaden daha önce Bakanlar Kurulunun 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararıyla ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanacağı yerler ve uygulama süresi belirlenmişti.

23 Şubat 2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete’de kalkınmada öncelikli illerde uygulanan ilave sigorta primi teşvikinin uzatılması hakkında 2137 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanarak kalkınma öncelikli bazı iller ve yörelerde uygulanan ve süresi dolan %6 ilave sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

2013/4966 sayılı Karar uyarınca, bazı illerdeki özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulaması 31/12/2019 tarihinde sona ermişti.

Cumhurbaşkanlığınca alınan bu Karar uyarınca, ilave sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

Bu kapsamda, 2020/Ocak ayı bildirgesini düzenleme öncesi verenlerin düzeltme bildirgeleri vermeleri gerekecektir.

Söz konusu yerlerde faaliyet gösteren işyerleri, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri

durumunda 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabilmektedirler.

  • Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması
  • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,
  • SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi,
  • Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmesi,
  • e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması.

(I) SAYILI LİSTE:

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak 

(II) SAYILI LİSTE:

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

(III) SAYILI LİSTE:

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada İlçeleri 

(I) SAYILI LİSTE

(II) SAYILI LİSTE

(III) SAYILI LİSTE

Afyınkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

Muş

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

Kırşehir

Sinop

Şanlıurfa

Kütahya

Tokat

Şırnak

Malatya

Tunceli

Van

Nevşehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada ilçeleri

Rize

Sivas

Trabzon

Uşak

Karar 1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: 0212 592 00 92

Fax: 0212 592 00 92

GSM: 0505 680 42 54

Web: www.adenymm.com.tr

www.taxauditingymm.com

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel:  (0312) 441 39 00

Fax: (0312) 441 39 01

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: 0322 503 77 66

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 Daire:7 Çankaya / ANKARA
Email:
info@noteoffice.com.tr
Tel: 0.312.439 40 60

    

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM