KONUT TESLİMLERİNDE YENİ KDV ORANLARININ ETKİLERİ

KONUT TESLİMLERİNDE YENİ KDV ORANLARININ ETKİLERİ

KONUT TESLİMLERİNDE YENİ KDV ORANLARININ ETKİLERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı İletişim: info@adenymm.com.tr-0212 592 00 92 Konutların KDV Oranlarında Değişen Hususlar Nelerdir?: 29/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı …

2021 YILI KİRA GELİRİ BEYAN REHBERİ-ALİ ÇAKMAKCI YMM

2021 YILI KİRA GELİRİ BEYAN REHBERİ-ALİ ÇAKMAKCI YMM

KİRA GELİRİ (GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI) BEYANI REHBERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı İletişim: info@adenymm.com.tr-0212 592 00 92 I-Kira Gelirinin Beyanında Özel Durumlar Nelerdir?: Tam veya Dar Mükellef Gerçek kişiler 1 Mar…

SAHTE BELGE VE VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI KİTABINDAN: VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI YARGI KARARLARI ÖZETLERİ (YARGITAY-DANIŞTAY)

SAHTE BELGE VE VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI KİTABINDAN: VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI YARGI KARARLARI ÖZETLERİ (YARGITAY-DANIŞTAY)

Yargı Kararı Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 10.06.2013 gün ve 2012/3336 Esas, 2013/9710 sayılı Kararında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı CMK’nın 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, “sahte fatura kullanma” ve “sahte fatura düzenleme” suç…

KONAKLAMA VERGİSİNİN KDV MATRAHINA ETKİSİ-Ali ÇAKMAKCI YMM

KONAKLAMA VERGİSİNİN KDV MATRAHINA ETKİSİ-Ali ÇAKMAKCI YMM

KONAKLAMA VERGİSİNİN KDV MATRAHINA ETKİSİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı İletişim: info@adenymm.com.tr-0212 592 00 92 I-Giriş: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmas…

ALMANYA VE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ GURBETÇİ TÜRK VATANDAŞLARI VERGİ CEZASI TEHLİKESİ ALTINDA “OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ YANKILARI”

ALMANYA VE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ GURBETÇİ TÜRK VATANDAŞLARI VERGİ CEZASI TEHLİKESİ ALTINDA “OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ YANKILARI”

ALMANYA VE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ GURBETÇİ TÜRK VATANDAŞLARI VERGİ CEZASI TEHLİKESİ ALTINDA “OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ YANKILARI” Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-Mail: info@adenymm.com.tr I-Otomatik Bilgi Paylaşımının Nedenleri Ve Sonuçları: A-İsviçre, Fransa, Av…

Ali ÇAKMAKCI YMM; HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR

Ali ÇAKMAKCI YMM; HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR

HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR: Giriş: 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 17. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu(GVK)nun 94. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş olup,…

BİLGİ NOTU: GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU GEREKLİ MİDİR?

BİLGİ NOTU: GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU GEREKLİ MİDİR?

  TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞINA İLİŞKİN  İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİNDE YMM RAPORU ZORUNLULUĞU Yeminli mali müşavirlerce gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs veya işletmelerinin mali tablo veya beyannamelerinin; vergi, istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu işlemle…

İhracatçı Şirketlerinin Alacaklarına İlişkin Kur Değerlemesi Kaynaklı Erken Vergi Ödemeleri İçin “Vergi Ertelemesi” Getirilmelidir-YMM Ali ÇAKMAKCI

İhracatçı Şirketlerinin Alacaklarına İlişkin Kur Değerlemesi Kaynaklı Erken Vergi Ödemeleri İçin “Vergi Ertelemesi” Getirilmelidir-YMM Ali ÇAKMAKCI

GÜÇLÜ, EŞİT VE ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ, AMA NASIL? -II- Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, E. Hesap Uzmanı E-mail: info@adenymm.com.tr 1-İhracatçı Şirketlerinin Alacaklarına İlişkin Kur Değerlemesi Kaynaklı Erken Vergi Ödemeleri İçin “Vergi Ertelemesi” Getirilmelidir: Ali …

“DEĞERSİZ ALACAĞIN” DEĞERİ

“DEĞERSİZ ALACAĞIN” DEĞERİ

“DEĞERSİZ ALACAĞIN” DEĞERİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı İletişim: info@adenymm.com.tr-0212 592 00 92 I-Değersiz Alacağın Değeri Nereden Gelmektedir?: Değersiz alacak, ortada bir alacağın söz konusu olması, bu kapsamda da işletme kayıtlarına…

BURSLARIN GİDER YAZILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

BURSLARIN GİDER YAZILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

BURSLARIN GİDER YAZILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 128 seri nolu GVK Genel Tebliğine göre Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 61 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, "Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlar…

TARTIŞMALI KONULARIYLA YENİ “İZAHA DAVET” DÜZENLEMESİ-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

TARTIŞMALI KONULARIYLA YENİ “İZAHA DAVET” DÜZENLEMESİ-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

TARTIŞMALI KONULARIYLA YENİ “İZAHA DAVET” DÜZENLEMESİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, E. Hesap Uzmanı E-mail: info@adenymm.com.tr I-Yeni İzaha Davet Müessesi Ve Yapılan Son Değişiklikler: İzaha davet müessesesi, verginin zıyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetk…

AKARYAKITTA VERGİ KAYBINI BİTİRECEK FORMÜL “KDV YERİNE ÖTV” VEYA TAM TEVKİFAT-Ali ÇAKMAKCI, YMM

AKARYAKITTA VERGİ KAYBINI BİTİRECEK FORMÜL “KDV YERİNE ÖTV” VEYA TAM TEVKİFAT-Ali ÇAKMAKCI, YMM

AKARYAKITTA VERGİ KAYBINI BİTİRECEK FORMÜL “KDV YERİNE ÖTV” VEYA TAM TEVKİFAT Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Bağımsız Denetçi Üzerindeki ağır vergi yükü nedeniyle yıllardır ülkemizin en büyük vergi kaçakçılığı, haksız vergi (KDV, ÖTV) iadelerinin ve saht…

Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmek veya Bu Belgeleri Kullanmak-Ali ÇAKMAKCI YMM, Semra KÖSEER SMMM

Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmek veya Bu Belgeleri Kullanmak-Ali ÇAKMAKCI YMM, Semra KÖSEER SMMM

Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmek veya Bu Belgeleri Kullanmak (m.359/b)  [1] ALİ ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Semra KÖSEER SMMM Kanun koyucu, belge düzenine aykırı olan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için diğer kaçakçılık fiillerine nazaran daha ağır…

SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR VE KURALLAR-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Semra KÖSEER-SMMM

SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR VE KURALLAR-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Semra KÖSEER-SMMM

SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR VE KURALLAR 1.1. Ceza Kavramı ve Çeşitleri Ceza hukuku, toplumun önem verdiği değerleri korumayı amaçlar.[1] Değerlerin korunması ise suç işlenmesinin önlenmesiyle mümkün olur. Suçun önlemesinde cezaların yeri kişilerin suç işlediklerinde cezalandırılacaklarını düşüne…

İyi Ve Adil Bir Vergi İncelemesinin Kuralları-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

İyi Ve Adil Bir Vergi İncelemesinin Kuralları-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

İYİ BİR VERGİ İNCELEMESİNDEN BEKLENENLER 15.03.1984 tarihli ve 1984/2 sıra no’lu VUK İç Genelgesi’ne göre; yapılacak incelemelerde her türlü inceleme tekniklerinden yararlanılarak, detaylı inceleme ve araştırma yapılacak, düzenlenecek inceleme raporlarında, tarhiyata esas teşkil edecek olan matrah veya matrah farkının nedenleri, hes…

SAHTE BELGEYE İLİŞKİN BAZI YARGI KARAR ÖZETLERİ-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

SAHTE BELGEYE İLİŞKİN BAZI YARGI KARAR ÖZETLERİ-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir

SAHTE BELGEYE İLİŞKİN BAZI YARGI KARAR ÖZETLERİ Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle komisyon geliri elde edildiğinin kabulü için hukuken geçerli ve yeterli tespit bulunması gerekir. (Danıştay 4. Daire, E:2001/3793 K:2002/3124) Danıştay, pek çok kararında ödemelerin banka havalesi ile veya çeklerl…

İŞVİÇRE POST GAZETESİ: İSVİÇRE, ALMANYA, FRANSA, BELÇİKA VE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE TÜRKLERİ İLGİLENDİREN BİLGİ DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ BAŞLIYOR

İŞVİÇRE POST GAZETESİ: İSVİÇRE, ALMANYA, FRANSA, BELÇİKA VE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE TÜRKLERİ İLGİLENDİREN BİLGİ DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ BAŞLIYOR

İSVİÇRE’DEKİ TÜRKLERİ VE TÜRK SERMAYESİNİ ETKİLEYECEK OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ YANKILARI "https://www.postgazetesi.ch/isvicredeki-turkleri-ve-turk-sermayesini-etkileyecek-16073h.htm" Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-Mail: i…

Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDA GELİRİ OLUP BEYAN ETMEYENLERİN ACİLEN PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANMALARI GEREKMEKTEDİR-

Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDA GELİRİ OLUP BEYAN ETMEYENLERİN ACİLEN PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANMALARI GEREKMEKTEDİR-

YURTDIŞINDA GELİRİ OLUP BEYAN ETMEYENLERİN ACİLEN PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANMALARI GEREKMEKTEDİR Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-Mail: info@adenymm.com.tr I-Türkiye’nin Bilgi Paylaşımının Nedenleri Ve Sonuçları: A-Otomatik Bilgi Değişimi Neden “Pişmanlıkla Beyanı” Ön…

PARA BORSA RÖPORTAJ: “DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE VERGİ KAÇIRMANIN ÇAPI DARALIYOR” 2020-EYLÜL SONU İTİBARİYLE TÜRKİYE MUKİMLERİNE AİT HESAP BİLGİLERİ ARTIK MALİYE’DE OLACAK!!!

PARA BORSA RÖPORTAJ: “DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE VERGİ KAÇIRMANIN ÇAPI DARALIYOR” 2020-EYLÜL SONU İTİBARİYLE TÜRKİYE MUKİMLERİNE AİT HESAP BİLGİLERİ ARTIK MALİYE’DE OLACAK!!!

“DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE VERGİ KAÇIRMANIN ÇAPI DARALIYOR” 2020-EYLÜL SONU İTİBARİYLE TÜRKİYE MUKİMLERİNE AİT HESAP BİLGİLERİ ARTIK MALİYE’DE OLACAK!!! YMM Ali ÇAKMAKCI "https://www.paraborsa.net/i/dunyada-ve-turkiyede-vergi-kacirmanin-capi-daraliyor-2020-eylul-sonu-itibariyle-turkiye-mukimlerine-a…

GÜÇLÜ, EŞİT VE ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ, AMA NASIL? -I- Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir

GÜÇLÜ, EŞİT VE ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ, AMA NASIL? -I- Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir

  GÜÇLÜ, EŞİT VE ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ, AMA NASIL? -I-     Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir info@adenymm.com.tr I-Giriş: Bütçe, genel anlamda belirli bir zaman süresini kapsayan bir “finansman planı”dır. Hukuki tarafı ile; devlet…

Harmanlama Zorunluluğu Ve Cezai Yaptırımlar Hakkında Yasal Açıklamalar

Harmanlama Zorunluluğu Ve Cezai Yaptırımlar Hakkında Yasal Açıklamalar

Harmanlama Zorunluluğu Ve Cezai Yaptırımlar Hakkında Yasal Açıklamalar-2017 20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” Başlıklı 19. Maddesinin ğ bendine göre Kurum tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca biodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü…

Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir ANONİM ŞİRKET HİSSESİ VEYA ORTAKLIK PAYLARININ DEVİR VEYA SATIŞLARINDA ÖZEL DURUMLAR

Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir ANONİM ŞİRKET HİSSESİ VEYA ORTAKLIK PAYLARININ DEVİR VEYA SATIŞLARINDA ÖZEL DURUMLAR

ANONİM ŞİRKET HİSSESİ VEYA ORTAKLIK PAYLARININ  DEVİR VEYA SATIŞLARINDA ÖZEL DURUMLAR Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Bağımsız Denetçi, E. Hesap Uzmanı info@adenymm.com.tr I-Anonim Şirket (AŞ) Hisse Devirleri: Anonim Şirket hisse devrinde yaşanan bazı husu…

Para&Borsa-Röportaj: AKARYAKITTA VERGİ KAYBINI BİTİRECEK FORMÜL KDV YERİNE ÖTV

Para&Borsa-Röportaj: AKARYAKITTA VERGİ KAYBINI BİTİRECEK FORMÜL KDV YERİNE ÖTV

AKARYAKITTA VERGİ KAYBINI BİTİRECEK FORMÜL KDV YERİNE ÖTV Erişim:  https://www.paraborsa.net/i/akaryakitta-vergi-kaybini-bitirecek-formul-kdv-yerine-otv/ Yeminli Mali Müşavir Ali ÇAKMAKCI üzerindeki ağır vergi yükü nedeniyle ülkemizin en büyük vergi kaçakçılığı, haksız vergi iadelerinin ve sahte…

Binek Otomobil Giderlerine/Amortismanlarına İlişkin Yeni Düzenleme

Binek Otomobil Giderlerine/Amortismanlarına İlişkin Yeni Düzenleme

Binek Otomobil Giderlerine/Amortismanlarına İlişkin Yeni Düzenleme Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir I-Giriş: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:311) 27/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, bahsi geçen Tebliğde 7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı…

Dar Mükellef Gerçek Kişi Ve Kurumların İştirak Hissesi Ve Menkul Kıymet Satışlarında Kur Farkı Kazanç İstisnası-Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir

Dar Mükellef Gerçek Kişi Ve Kurumların İştirak Hissesi Ve Menkul Kıymet Satışlarında Kur Farkı Kazanç İstisnası-Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir

Dar Mükellef Gerçek Kişi Ve Kurumların İştirak Hissesi Ve Menkul Kıymet Satışlarında Kur Farkı Kazanç İstisnası Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir I-Giriş: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:311) 27/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, bahsi geçen Genel Tebliğde dar mük…

HASAR BEDELLERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE YANSITILMASI

HASAR BEDELLERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE YANSITILMASI

HASAR BEDELLERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE YANSITILMASI Ali ÇAKMAKCI                                                     Yeminli Mali Müşavir                                              E-Mail: info@adenymm.com.tr I-Gider, Maliyet, Zarar, Tazminat Yansıtması: Vergi hukukunda yansıtma işlemi, b…

Turizm Sektörünün Thomas Cook UK Plc Unvanlı Şirketten Olan Alacaklarının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

Turizm Sektörünün Thomas Cook UK Plc Unvanlı Şirketten Olan Alacaklarının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

Ali ÇAKMAKCI-Yeminli Mali Müşavir ÖNSÖZ                                Değerli Turizm Yatırımcılarımız, Bildiğimiz üzere dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü olan Thomas Cook UK Plc isimli şirketin ve bu şirketle bağlantılı diğer tüm tüzel kişiliklerin zorunlu tasfiyeye (Compu…

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN  SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)      Ali ÇAKMAKCI                                                    Semra KÖSEER  Yeminli Mal…

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Vergi ve Harç Uygulamalarında Yeni Düzenleme Neler Getirmektedir? Geçmişe Dönük Harç ve Vergi İadesi Mümkün müdür? Ali ÇAKMAKCI, YMM

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Vergi ve Harç Uygulamalarında Yeni Düzenleme Neler Getirmektedir? Geçmişe Dönük Harç ve Vergi İadesi Mümkün müdür? Ali ÇAKMAKCI, YMM

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Vergi ve Harç Uygulamalarında Yeni Düzenleme Neler Getirmektedir? Geçmişe Dönük Harç ve Vergi İadesi Mümkün Müdür? Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi   I-6306 Sayılı Kanun Hükümleri Ve Değişiklik Öncesi İstisna Uy…

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu

Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Limited Şirket Ortaklarının Amme Borcuna Karşı Sorumlulukları: 6183 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsi…

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN  ORTAKLARIN SORUMLULUĞU Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: Başta Limited Şirket (Ltd) ortakları olmak üzere, Anonim Şirket (AŞ) ortaklarının en çok tereddüt ettiği konulardan bir tanesi bu şirk…

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA

TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA Ali ÇAKMAKCI                                             Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr Şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla şirket mallarını gizlemek, saklamak s…

BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ

BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ

20.12.2019 BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMANLARINDA ANAYASAL İHLAL TEHLİKESİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir E-mail: info@adenymm.com.tr I-Giriş: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1]’un yayımlanm…

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM